Annons

Danmark

Sopbergen ska minska. Från och med nästa år kommer det att vara förbjudet att lägga brännbart avfall på deponi, dvs soptippar. Sådant avfall ska brännas.
De äldsta ortnamnen i Norden är ofta bildade med en ändelse som har lagts till ett grundord. Eva Nyman vid Uppsala universitet har i sitt avhandlingsarbete undersökt en sådan ändelse, nämligen und.