Århundradets beteendeförändring

För fyrtio år sedan blev nio av tio barn i Sverige slagna. Nu är förhållandet det omvända.
Publicerad

Den stora förändringen skedde redan innan barnaga blev olagligt år 1979, när Sverige som första land i världen förbjöd barnmisshandel. I dag är barnaga förbjudet i elva länder.

Staffan Janson, barnläkare och professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, menar att detta är en av 1900-talets stora beteendeförändringar i Sverige:

– Det har skett en enorm attitydförändring, säger han. En viktig orsak är att barnmisshandeln uppmärksammades runt 1960 och sedan snabbt blev en politisk fråga. Flera viktiga opinionsbildare, exempelvis Astrid Lindgren, engagerade sig i frågan.

Många små barn är synliga i Sverige, beroende på att så hög andel av dem går i förskola. Dessutom är kunskapsnivån hög – många barn känner till FN:s barnkonvention eftersom skolorna undervisar om detta.

Minskade sociala klyftor och jämställdhet mellan könen är också viktiga faktorer:

– Det finns ett tydligt samband mellan kvinnomisshandel och barnmisshandel, säger Staffan Janson. Om en man slår kvinnor, slår han i regel barnen också.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor