Annons

demens

Personer med lindrig kognitiv störning – som ofta leder vidare till demenssjukdom – kan få ökad kognitiv förmåga av styrketräning. Det har australiska forskare visat i en ny studie. I studien ingick sammanlagt 100 personer i åldrarna 55 till 86 år. Forskarna fann en signifikant ökning i generell kognitiv förmåga hos de som fick styrketräna, jämfört med de som i stället lottades till att ägna sig åt till exempel kognitiv träning eller rena placebo-aktiviteter. Det syntes dock ingen skillnad mellan grupperna när forskarna specifikt mätte minnesförmågan. Deltagarna tränade 2–3 dagar i veckan...