Annons

demografi

Under en hundraårsperiod i USA ökade kvinnornas medellivslängd med nio år till 77 år, medan männens ökade med mindre än tre år till 73 år. Samtidigt halverades antalet barnafödslar från 8,5 till 4,2 per barnafödande kvinna. Det framgår av en studie som analyserat över 140 000 personer som föddes i delstaten Utah i USA mellan åren 1820 och 1919. Forskare som analyserat dessa data kan se ett samband mellan att få färre barn och att leva ett längre liv – för kvinnor. För männen finns inget sådant samband. – För kvinnor kostar det i förlorad livslängd att få många barn, säger Elisabeth Bolund ,...
En förälders död ökar chansen för att de efterlevande barnen ska skaffa barn, enligt en ny studie vid Stockholms universitet. Effekten är starkast hos kvinnor. Även att förlora den andra föräldern påverkar barnafödandet, särskilt för unga kvinnor. Sociologen Johan Dahlberg , som genomfört studien , tolkar detta samband som att en kris kan leda till en omvärdering av värden i livet, vilket kan leda till barnafödande. Analysen bygger på svenska registerdata för drygt 1,5 miljoner människor födda mellan 1946 och 1962.
Den rekordstora migrationen till Europa under 2015 påverkar könsbalansen, framför allt i Sverige, skriver den amerikanska statsvetaren Valerie Hudson i tidskriften Politico . Förra året var 70 procent av alla som sökte asyl i Sverige män. I vissa åldersgrupper var de ännu fler. Omkring 90 procent av alla ensamkommande var unga män/tonåringar som uppgav sig vara 16–17 år gamla. Omfattningen är så stor att Sverige nu har omkring 123 pojkar per 100 flickor i den åldern. Det är mer än könsgapet i Kina i samma åldersspann. Valerie Hudson påpekar i boken Sex & world peace (Colombia university...
Även om de regionala ekonomiska klyftorna inom Sverige har ökat under tre decennier så var de ännu större på 1800-talet. Det framgår av en analys av Kerstin Enflo , forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Hon har jämfört BNP per capita i olika delar av Sverige. Sedan 1980 har Gävleborgs och Västmanlands län tappat relativt sett mest i BNP per capita i landet. Uppsala och Norrbottens län har ökat mest. Parallellt med de ökande regionala klyftorna så ökar även befolkningskoncentrationen i landet, och den har aldrig varit större. I flera decennier har befolkningen minskat i hälften...
Mellan 1990 och 2015 sjönk den globala mödradödligheten från 385 till 216, mätt per 100 000 födslar och år. Det handlar i absoluta tal om att antalet kvinnor som dött i barnsäng varje år har minskat från 532 000 till 303000. Den största minskningen har skett i Östasien. I dag är mödradödligheten främst koncentrerad till ett antal länder i Afrika söder om Sahara. Lägst siffra i världen har Finland (3 per 100 000 födslar och år), och högst har Sierra Leone (1 360 per 100000 födslar och år). Av de tio länder som har lägst mödradödlighet ligger alla utom Kuwait i Europa. Tydlig nedgång i hela...
I frågan om våld i hemmet är det ofta skillnad på teori och praktik: När 1 200 zambier, i Afrobarometer Round 6, tillfrågades om våld i hemmet svarade 87 procent att de var emot våld mot kvinnor, och 60 procent sade sig vara emot fysisk bestraffning av barn. Män och kvinnor, stadsbor och landsortsbefolkning – alla var samstämmigt emot. Men när Zambia Demographic and Health Survey 2013/14 frågade om våld i hemmet svarade 47 procent av alla kvinnor att de utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld av sin nuvarande eller tidigare partner. Det vanligaste var att de blivit slagna. 31...