Demografisk medvind för Indien

I århundraden har Kina varit det land i världen med störst befolkning, men nu går Indien om.

Publicerad
Folkmassa i Indien, färgglada kläder

Indien har precis nått så kallad demografisk medvind – när antalet personer i arbetsför ålder är högre än antalet de behöver försörja.
Bild: Getty images

Nyligen rapporterade Kina att landets befolkning minskade för första gången på 60 år. Totalt blev kineserna 850 000 färre under 2022. Det betyder att Indien troligen gått om Kina som det land i världen med störst befolkning, enligt Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

– Att Indien skulle gå om har vi vetat länge, men det har gått fortare än vad prognoserna sagt, säger han.

Svårt förutse barnafödandet

Gapet mellan länderna, som i dag har omkring 1,4 miljarder invånare vardera, kommer att öka. Medan Kina passerat sin befolkningstopp så väntas indierna bli fler. Enligt FN kommer den indiska befolkningen att fortsätta öka till 1,7 miljarder kring år 2060, innan den faller tillbaka. Men prognosen är osäker eftersom det är svårt att förutse hur barnafödandet kommer att utvecklas.

Martin Kolk
Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.
Bild: Cato Lein

– Kinas befolkning har till exempel minskat mycket snabbare under de senaste 15 åren än vad alla prognoser tidigare visat, säger Martin Kolk.

Även Indiens befolkning kan komma att sjunka snabbare än förväntat eftersom barnafödandet gått ner kraftigt. I slutet av förra året kom nya siffror från det indiska hälsoministeriet som visade att det genomsnittliga antalet barn som en indisk kvinna förväntas föda under sin livstid har sjunkit till 2,0. Det betyder att fruktsamheten ligger under balanspunkten på 2,1 där antalet nyfödda och antalet döda tar ut varandra. Indien följer därmed trenden med minskat barnafödande i Asien.

– Vi ser att barnafödandet sjunker ganska snabbt i nästan alla länder i Asien. Det började i länder som Japan, Sydkorea och Thailand, men nu ser vi samma sak i Indien, Indonesien och Vietnam. Även i Bangladesh har barnafödandet minskat oväntat snabbt, säger Martin Kolk.

Demografiskt momentum

Det finns dock en fördröjning innan det minskade barnafödandet får fullt utslag, något demograferna kallar ”demografiskt momentum”. Indiens befolkning kommer därför att fortsätta att öka snabbt under de närmaste 10–20 åren innan kurvan plattas ut och så småningom vänder.   

– Indien har i dag en befolkningsstruktur som liknar den i Västeuropa på 1950- och 60-talen med en stor ung befolkning, säger Martin Kolk.

Omkring 620 miljoner indier är under 25 år och medianåldern ligger på 29 år. Andelen äldre är samtidigt låg. Bara 7 procent av indierna är över 65 år. I Sverige är motsvarande siffra omkring 20 procent, i Kina 13 procent.

Demografisk med- och motvind

Befolkningsprofilen i Indien kommer därmed snart ha en stor ”bulle” på mitten av befolkningspyramiden där andelen i arbetsför ålder är hög, medan andelen yngre och äldre är förhållandevis låg. Det innebär att Indien precis börjat få det som ibland kallas demografisk medvind (på engelska demographic dividend). Begreppet innebär att antalet personer i arbetsför ålder är högre än det antal de behöver försörja.

– Kina däremot börjar precis ha en demografisk motvind med en allt högre försörjningsbörda, säger Martin Kolk.

Med sin stora unga befolkning väntas Indien växa även ekonomiskt. Landet är i dag den femte ekonomin i världen mätt i BNP. Enligt Internationella valutafonden kommer Indien att gå om både Tyskland och Japan och nå en tredjeplats till 2027. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor