Annons

demokrati

Det har i medier spekulerats mycket kring huruvida coronapandemin i olika länder används som ett svepskäl för att avskaffa demokratin. Inte sällan dras paralleller till mellankrigstiden 1918–1945 och den turbulenta ekonomiska och politiska situation som då rådde i Europa och resten av världen. – Mellankrigstiden är känd för stor desperation, många demokratiska sammanbrott och en djup ekonomisk kris. När man ser kriser uppstå refererar man till det som är känt i historien. Men det går inte att jämföra den tidens nya och bräckliga demokratier med demokratier av idag, som har överlevt i mer än...
1 | Tillsammans med din danska forskarkollega Jannick Schou har du skrivit en bok som kritiskt granskar fenomenet falska nyheter. Varför? – Jag har studerat falska konton och desinformation på nätet till exempel under förra presidentvalet i USA. Samtidigt har jag forskat om debatten om falska nyheter och postsanning och oroats av de reaktioner som har kommit i form av censur-lagstiftning i länder som Singapore, Ryssland och Kenya. Också i Europa har Frankrike och Tyskland vidtagit åtgärder kring censur, även om de inte är lika dramatiska. 2 | Vad är problemet med att förbjuda falska nyheter...
När någonting kallas för en revolution backas det sällan upp med data – oavsett om det handlar om teknik, musik eller demokrati. Nu har forskare från bland annat Imperial College i London föresatt sig att ändra på det. De har utvecklat en ny mjukvara som kan analysera stora datamängder från en period och upptäcka tillfällen med ovanligt snabb förändring – som när vers blir refräng i musik, vilket var verktygets ursprungliga användningsområde. Testats på svensk demokratidatabas För att sätta mjukvaran på prov gjorde forskarna ett test på en databas från V-Dem institutet , Varieties of...
Sten Widmalm , professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och asienexpert, föreläste nyligen kring ämnet ”Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid” vid årets Forsskålsymposium . Han är nyss hemkommen från en forskningsresa i Indien och Pakistan. Står vi inför ett asiatiskt århundrade? – Ja, såtillvida att vi är på väg att återgå till en värld där Asien dominerar – som för några hundra år sedan. Snart kommer de asiatiska ländernas ekonomi att gå förbi resten av världens. Det kommer så klart färga av sig på det politiska inflytandet över den globala utvecklingen. Det...
När allt fler prylar kopplas upp på internet ökar också riskerna. Alla som säljer produkter som går att koppla upp borde därför ta sitt ansvar och se till att produkten har en säkerhetsdeklaration. – Där ska framgå hur prylen fungerar säkerhetsmässigt, hur man uppdaterar programvaran till senaste versionen och hur man byter lösenord. Det behövs också ett bäst före-datum som talar om när leverantören inte längre skickar några uppdateringar, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetchef på Internetstiftelsen. Anne-Marie Eklund Löwinder , Säkerhetschef på Internetstiftelsen. Första svensk att...
Redan på 1950-talet fick Tunisiens kvinnor rätt att skilja sig utan mannens godkännande, och polygami förbjöds. I arabvärlden var dessa lagar unika. Enligt nya forskningsresultat kan dessa tidiga framsteg för kvinnorna ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Tunisien efter den arabiska våren 2011. Efter det första valet i Tunisien år 2011 började arbetet med en ny konstitution, vilket hotade att bromsa demokratiseringsprocessen. Enligt regeringens islamistiskt inspirerade förslag skulle kvinnan nu ses som ett ”komplement till mannen” – till skillnad från de principer som hade...