Annons

demokrati

Allt fler väljare delar upp sina röster mellan olika partier i riksdags-, landstings- och kommunalval. När man kunde börja splittra sina röster år 1970 var det omkring 5 procent av väljarna som gjorde det. Vid valet i september 2014 var siffran strax under 30 procent. Det kan ses som ett uttryck för en fragmentisering av partisystemet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. På samma sätt har väljarnas rörlighet mellan partier ökat under en längre tid, även om rörligheten vid förra årets riksdagsval inte var lika stor som vid valet 2006...
Texten har kompletterats sedan den först publicerades på nätet (2014-12-09). Sedan riksdagsvalet 2010 sitter Sverigedemokraterna i riksdagen och har dessutom en vågmästarroll. Något som de utnyttjade i december 2014, då de fällde den sittande regeringens budgetproposition. I diskussionen som följde har debatten om SD:s politiska färg intensifierats och vissa debattörer har gjort en poäng av att kalla SD fascister eller nyfascister. I Nationalencyklopedin karakteriseras fascism av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren. I botten finns...
Hur säkra är vi på vårt val när vi går till valurnorna? Forskningen visar att allt fler väljare bestämmer sig sent, byter parti eller taktikröstar. Vid förra riksdagsvalet bestämde sig var tredje väljare först under den sista veckan före valet, enligt Statistiska centralbyrån. Om man frågar väljarna om hur säkra de är på sitt partival så visar det sig att omkring 70 procent är säkra på sitt val, men denna siffra skiljer sig åt mellan olika partier. Sverigedemokrater och socialdemokrater har störst andel säkra sympatisörer, medan folkpartister och miljöpartister är minst säkra på sitt val. I...
I Indonesien infördes gradvis lokala val efter att diktatorn Suharto tvingades avgå i slutet av 1990-talet. Detta möjliggjorde att över tid undersöka om den gradvisa demokratiseringen hade effekt på den ekonomiska tillväxten. Övergången till demokrati skedde helt slumpmässigt, region för region, beroende på när de lokala ledarnas mandat från Suharto gick ut. – Vi kunde inte konstatera några tillväxteffekter inom fem års tid, säger Fredrik Sjöholm, nationalekonom vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som analyserat denna process. Inte åt något håll, vilket kanske ska påpekas, eftersom det...
Partiidentifikationen har minskat radikalt de senaste decennierna. För 40 år sedan betraktade sig drygt 60 procent av väljarna som anhängare av ett specifikt parti. Detta hade mer än halverats, till 28 procent, vid senaste valet. Samtidigt ökade andelen som byter parti mellan valen från drygt 10 procent till över 30 procent. Till detta ska läggas att taktikröstningen har ökat från omkring 5 procent på 1970-talet till över 15 procent. Det framgår av statsvetarna Sören Holmbergs och Henrik Oscarssons rapport Allt mer lättrörliga väljare . Samtidigt bestämmer vi oss allt senare. På 1960-talet...
Vid amerikanska presidentval minskar andelen röstande med en procentenhet om det regnar på valdagen. Nu har Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universitet, tillsammans med två forskarkollegor letat efter liknande samband i svenska val. Deras slutsats är att valdeltagandet i Sverige inte påverkas av om det regnar eller ej. I sin undersökning har de jämfört SMHI:s lokala väderstatistik från 1976 till 2010 med data över valdeltagandet i Sveriges alla kommuner. Forskarna tror att benägenheten att gå och rösta trots regn delvis kan kopplas till vårt valsystem och dess skillnader gentemot...