Annons

demokrati

I Indonesien infördes gradvis lokala val efter att diktatorn Suharto tvingades avgå i slutet av 1990-talet. Detta möjliggjorde att över tid undersöka om den gradvisa demokratiseringen hade effekt på den ekonomiska tillväxten. Övergången till demokrati skedde helt slumpmässigt, region för region, beroende på när de lokala ledarnas mandat från Suharto gick ut. – Vi kunde inte konstatera några tillväxteffekter inom fem års tid, säger Fredrik Sjöholm, nationalekonom vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som analyserat denna process. Inte åt något håll, vilket kanske ska påpekas, eftersom det...
Partiidentifikationen har minskat radikalt de senaste decennierna. För 40 år sedan betraktade sig drygt 60 procent av väljarna som anhängare av ett specifikt parti. Detta hade mer än halverats, till 28 procent, vid senaste valet. Samtidigt ökade andelen som byter parti mellan valen från drygt 10 procent till över 30 procent. Till detta ska läggas att taktikröstningen har ökat från omkring 5 procent på 1970-talet till över 15 procent. Det framgår av statsvetarna Sören Holmbergs och Henrik Oscarssons rapport Allt mer lättrörliga väljare . Samtidigt bestämmer vi oss allt senare. På 1960-talet...
Vid amerikanska presidentval minskar andelen röstande med en procentenhet om det regnar på valdagen. Nu har Richard Öhrvall, statsvetare vid Linköpings universitet, tillsammans med två forskarkollegor letat efter liknande samband i svenska val. Deras slutsats är att valdeltagandet i Sverige inte påverkas av om det regnar eller ej. I sin undersökning har de jämfört SMHI:s lokala väderstatistik från 1976 till 2010 med data över valdeltagandet i Sveriges alla kommuner. Forskarna tror att benägenheten att gå och rösta trots regn delvis kan kopplas till vårt valsystem och dess skillnader gentemot...
Omkring 80 procent av vallöftena hålls – och det är väsentligt mer än vad de flesta andra europeiska regeringar förmår. Det framgår av statsvetaren Elin Naurins forskning vid Göteborgs universitet. Hon har studerat utfallet av alla löften inför valen år 1994, 1998, 2002 och 2006. Det handlar om ett knappt hundratal rätt konkreta löften per val, som skrivits in i partiernas valmanifest. Det visade sig att de socialdemokratiska minoritetsregeringarna var bäst på att hålla vad de lovat. Alliansen höll 76 procent av sina löften efter 2006 års val, medan Socialdemokraterna höll drygt 80 procent av...
Antalet länder med en fredlig opposition har trefaldigats sedan 1960-talet. Före 1991 bytte inget land i Afrika söder om Sahara ledning genom fria val. Men sedan dess har det hänt 30 gånger.