Annons

demokrati

Sten Widmalm , professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet och asienexpert, föreläste nyligen kring ämnet ”Vägen in i det asiatiska århundradet och demokratins framtid” vid årets Forsskålsymposium . Han är nyss hemkommen från en forskningsresa i Indien och Pakistan. Står vi inför ett asiatiskt århundrade? – Ja, såtillvida att vi är på väg att återgå till en värld där Asien dominerar – som för några hundra år sedan. Snart kommer de asiatiska ländernas ekonomi att gå förbi resten av världens. Det kommer så klart färga av sig på det politiska inflytandet över den globala utvecklingen. Det...
När allt fler prylar kopplas upp på internet ökar också riskerna. Alla som säljer produkter som går att koppla upp borde därför ta sitt ansvar och se till att produkten har en säkerhetsdeklaration. – Där ska framgå hur prylen fungerar säkerhetsmässigt, hur man uppdaterar programvaran till senaste versionen och hur man byter lösenord. Det behövs också ett bäst före-datum som talar om när leverantören inte längre skickar några uppdateringar, säger Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetchef på Internetstiftelsen. Anne-Marie Eklund Löwinder , Säkerhetschef på Internetstiftelsen. Första svensk att...
Redan på 1950-talet fick Tunisiens kvinnor rätt att skilja sig utan mannens godkännande, och polygami förbjöds. I arabvärlden var dessa lagar unika. Enligt nya forskningsresultat kan dessa tidiga framsteg för kvinnorna ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Tunisien efter den arabiska våren 2011. Efter det första valet i Tunisien år 2011 började arbetet med en ny konstitution, vilket hotade att bromsa demokratiseringsprocessen. Enligt regeringens islamistiskt inspirerade förslag skulle kvinnan nu ses som ett ”komplement till mannen” – till skillnad från de principer som hade...
Vi får rösta efter att vi fyllt 18 år i Sverige. Därför finns det ungdomar som är födda samma år och går i samma klass på gymnasiet där några får rösta vid ett val och andra inte, beroende på födelsedatumet. Forskare har nu jämfört kunskapsnivån hos ungdomar som fyllt 18 år några veckor före respektive efter ett val, under sju av de allmänna val som hållits i Sverige åren 1988–2006. Kunskapsnivån har mätts genom att jämföra betygen i samhällskunskap, vilka inte påverkades av möjligheten att rösta: ” Resultaten visar entydigt att den tidiga rösträtten inte ger ökade kunskaper i samhällskunskap...
Under efterkrigstiden blev världen allt mer demokratisk. Trenden accelererade efter murens fall 1989. Men de senaste 5–10 åren har utvecklingen mattats. Det framgår av statsvetarprofessorn Sören Holmbergs sammanställning av flera globala demokratimätningar som han presenterade på SCB:s demokratidag . Såväl Freedom House som The Economist har demokratindex som visar på en stagnerad eller fallande demokratisering av världen efter flera decennier av framsteg på området. Även enligt World Values Survey minskar i många länder andelen människor som tycker att det är viktigt att leva i en demokrati...
Allt fler väljare delar upp sina röster mellan olika partier i riksdags-, landstings- och kommunalval. När man kunde börja splittra sina röster år 1970 var det omkring 5 procent av väljarna som gjorde det. Vid valet i september 2014 var siffran strax under 30 procent. Det kan ses som ett uttryck för en fragmentisering av partisystemet, enligt Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. På samma sätt har väljarnas rörlighet mellan partier ökat under en längre tid, även om rörligheten vid förra årets riksdagsval inte var lika stor som vid valet 2006...