Annons

ekonomi

Covid-pandemin har tvingat miljontals barn runt om i världen att stanna hemma från skolan. Forskare har undersökt vad det betytt för både lärande och mående. Och återigen har frågan om hemundervisning blivit aktuell. Hur viktigt är det att precis alla barn går till en fysisk skola?
Har du järnkoll på hur din ekonomiska situation kommer att se ut den dag du blir pensionär? Om svaret är nej är du i gott sällskap. I en svensk enkätstudie baserad på svar från drygt 2 000 personer mellan 31 och 60 år blottläggs stora kunskapsluckor kring svenskars förståelse av pensionssystemet. – En majoritet svarade fel på över hälften av faktafrågorna vi ställde. Det ligger i linje med vad deltagarna själva ansåg sig kunna om pensionssystemet och tyder på att vi har ställt relevanta frågor, säger Mikael Elinder , docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom...
Lyssna på artikeln De amerikanska professorerna Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson har bidragit till att komplicerade auktioner kan utföras på ett bättre sätt. Deras forskning är viktig för hela samhällsekonomin. – När samhället äger något värdefullt är det av stor betydelse hur man säljer det. Det är bra om det kommer till så effektiv användning som möjligt, säger John Hassler, professor vid Stockholms universitet, och medlem i kommittén för Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Människor har handlat genom budgivning i hundratals år. Enklare...
Årets pristagare av ekonomipriset, Paul R. Milgrom och Robert B. Wilson, har bidragit till att komplicerade auktioner kan utföras på ett bättre sätt. Forskning som kan gynna hela vår samhällsekonomi, enligt John Hassler, professor vid Stockholms universitet och medlem i ekonomipriskommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Här kan du läsa mer som F&F har skrivit om årets ekonomipris . – När samhället äger något värdefullt är det av stor betydelse hur man lyckas sälja det. Det är bra om det kommer till så effektiv användning som möjligt, säger...
En förklaring till att fler pojkar har löneinkomst vid 19 års ålder kan vara att fler flickor går vidare med studier direkt efter gymnasiet. Var fjärde 15-åring och mer än varannan 16-åring hade inkomster från helg- och sommarjobb 2018. Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret, 2018
Sverige kan snart vara världens första kontantlösa samhälle. Riksbanken gör försök med att ersätta sedlar och mynt med digitala pengar. Samtidigt satsar bland andra Facebook på att skapa en världsvaluta. Vad betyder det för säkerhet och tillgänglighet till betalmedel?