Annons

ekonomi

Detta är ett massivt verk om våldets och ojämlikhetens historia – från stenåldern till 2000-talet, en djupt imponerande forskargärning av humanioraprofessorn Walter Scheidel. Den övergripande tesen, belagd i mängder av grafer och empiri, är dessutom enkel att sammanfatta: De ekonomiska klyftorna i samhället växer när tiderna är fredliga och länder blomstrar – och de minskar vid ofredsår och katastrofer. Det är en sorglig läxa av tusentals år av mänsklig historia, som enkelt kan illustreras av svensk nutidshistoria – den relativa fattigdomen minskade till exempel under 1990-talskrisen, men...
Venezuelas inflation, det vill säga den årliga förändringen i konsumentpriser, var 254 procent under 2016 och beräknas bli 700 procent under 2017. Venezuela är därmed på god väg att få hyperinflation, vilket – godtyckligt – definieras som 50 procent per månad, eller 1 200 procent per år. Typiskt för hyperinflation är att den stiger och att en drastisk förändring av den ekonomiska politiken till slut tvingas fram. Effekten av kraftig inflation på en ekonomi beror på hur väl ekonomin anpassar sig. Redan vid en inflation på runt 30 procent skapas ofta system där bland annat löner, hyror och...
Södra länken är en relativt nybyggd motortrafikled i Stockholm som kan stoltsera med att ha landets längsta biltunnel. I höjd med Hammarby sjöstad, som ligger i huvudstadens sydöstra del, kommer Södra länken upp i dagen. Ljudet från bilarna som väller ut ur tunnelns mynning är öronbedövande. Här passerar drygt 100 000 fordon varje dygn, vilket gör vägen till en av de mest trafikerade i landet. Två ovanligt trevliga broar gör det möjligt att korsa Södra länken utanför tunnelmynningen. De har båda meterhöga väggar på långsidorna som dämpar bullret och skymmer biltrafiken. Det växer buskar, träd...
Husköpet är ofta den största affären i livet. Det är också en tidskrävande och komplicerad process med många inblandade. Saker kan gå fel på vägen. Fysiska papper kan komma bort, skickas fel eller förfalskas. – Med dagens tillvägagångssätt, som bygger på papperskontrakt, är bedrägerier, förfalskningar och liknande brott ganska enkla att utföra, säger Mats Snäll . Han leder digitaliseringsarbetet på Lantmäteriet, myndigheten som har hand om det svenska fastighetsregistret. Mycket kan hända. En make kan förfalska en makas namnteckning för att belåna huset och spela bort pengarna. En annan kan...
Sverige växer så det knakar. Under hösten 2016 ökade befolkningen med en person var fjärde minut. Statistiken kommer från SCB och innebär över 2 500 nya invånare i veckan. Det är historiskt unika nivåer. Befolkningsökningen är summan av alla invandrade minus utvandrade samt födda minus avlidna. Ökningen just nu beror till 75 procent på invandring. Det tog 13 år för Sverige att växa från nio till tio miljoner. Det kan jämföras med att det tog 35 år att växa från åtta till nio miljoner. Det har dock inte byggts i motsvarande utsträckning. Därför ser vi nu allt fler tecken på bostadsbrist och...
Den globala medianinkomsten har nästan fördubblats mellan 2003 och 2013, i inflationsjusterade siffror. Det framgår av nya data från Oxfordekonomen Max Roser. Under samma period har även den globala medelinkomsten ökat med över 50 procent – och andelen som lever i absolut fattigdom har mer än halverats. Den globala ekonomiska ojämlikheten är dock fortfarande mycket påtaglig. Brytpunkten för den tiondel som tjänade mest i världen år 2013 ligger på en inkomst som är mer än 30 gånger högre än brytpunkten för den tiondel som tjänade minst i världen. Men skillnaden har minskat. År 2003 var...