Annons

EU

Anhöriga köper en diagnos för att misskreditera en äldre släkting. Psykiatriker som förklarar politiska motståndare personlighetsstörda och oppositionella som döms till psykiatrisk tvångsvård. Det är exempel ur en rapport till EU-parlamentet författad av professorn och rysslandskännaren Robert van Voren. Han beskriver hur den ryska psykiatrin åter har blivit korrumperad. Under Sovjettiden kunde regimkritiker dömas till tvångsvård under tortyrliknande former på psykiatriska kliniker. När Sovjetunionen upplöstes följde flera psykiatrireformer för att skydda psykiskt sjuka och som fastslog att...
När det gäller medborgarnas vilja att donera sina organ ligger Sverige högt över genomsnittet bland EU-länderna, som är 55 procent. Yngre och högutbildade är villigast att donera sina organ.
Hur kommer det sig att vissa människor löper större risk för sjukdom än andra? En viktig del är våra gener, arvsmassan som mor och far har bidragit med.
1 300 mil i förarlöst fordon
Det här var på hösten för några år sedan, och det handlade om en ung man med underliga magsmärtor. När han kom till oss hade han redan blivit utredd på akuten i flera omgångar.
Efter drygt tretton års väntan har en svensk genförändrad potatis blivit godkänd för kommersiell odling inom EU. Under tiden har gentekniken bakom potatisen blivit förlegad.