Annons

feromoner

Insekten är knappt 3 millimeter lång och ligger inbäddad i en bit bärnsten från norra Burma. De hittills kända äldsta bifossilen är omkring 40 miljoner år yngre.
Kommersiella äppelodlare i USA, Schweiz, Italien och flera andra länder har länge hängt upp feromonremsor som sprider mycket låga halter av biologiska signalämnen i luften.
De flesta däggdjur kan uppfatta speciella doftämnen, så kallade feromoner, som utsöndras av andra individer inom arten. Även mycket låga halter i luften påverkar beteendet hos artfränder.
Alla människor luktar gott för stickande insekter som myggor och knott.
Jakten på ett ämne som kan locka kackerlackor i fällan har därför varit intensiv och ser nu ut att ha lyckats.