Sexlukt bekämpar löss

Publicerad
S.k. traumatisk insemination.
Bild: Rickard Ignell

När vägglöss parar sig sticker hannen in sin vassa penis rakt in i honans bukhåla. En fullt utvecklad hona klarar en sådan behandling, men en ung nymf kan bli allvarligt skadad.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har upptäckt att icke-könsmogna vägglushonor skyddar sig genom att utsöndra doftsignaler som stöter bort hannar.

– Feromonerna skulle kunna användas som ett nytt sätt att bekämpa vägglöss, säger Camilla Ryne, en av forskarna bakom upptäckten.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor