Nosen känner lukten av skräck

I näsan hos däggdjur finns celler som reagerar på kemiska larmsignaler från skräckslagna individer i närheten.
Publicerad

Nära näsöppningen hos möss, apor, hundar och många andra däggdjur sitter ett knippe nervceller som kallas Grünebergs ganglion. Cellerna upptäcktes år 1973. Sedan dess har forskare undrat vad cellerna gör.

– Vi har nu upptäckt att de reagerar på feromoner som signalerar fara, säger Marie-Christine Broillet, professor i neurofysiologi vid Université de Lausanne i Schweiz.

Sådana feromoner – doftämnen – är kända från så olika organismer som växter, fiskar, insekter och däggdjur.

Marie-Christine Broillet och hennes medarbetare samlade in alarmferomoner från möss stressade av syrebrist. Vanliga möss som sedan fick andas in doftämnena hukade sig i ett hörn av sin bur. Möss som saknade Grünebergs ganglion fortsatte däremot obekymrat att undersöka sin omgivning. Samtliga möss kunde lätt sniffa upp en gömd kaka, vilket tyder på att deras luktsinne i övrigt fungerade normalt.

Grünebergs ganglion finns även hos människor, men det är än så länge oklart om det fyller någon funktion hos oss.

De nya resultaten publiceras i tidskriften Science.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor