Oväntat många orangutanger

Orangutangerna på Sumatra är akut hotade. Men en positiv nyhet är att beståndet är avsevärt större än vad man tidigare trott.

Publicerad
På ön Sumatra lever en av världens två arter av orangutang, Pongo abelii, sumatraorangutangen. Den klassas som akut hotad eftersom beståndet minskat kraftigt på kort tid.
Bild: Anup Shah / NPL

Skogsavverkningen är det största hotet mot Sumatras orangutanger. Regnskogen omvandlas till palmoljeplantager och antalet orangutanger minskar i takt med att deras livsmiljö krymper.

År 2004 uppskattades beståndet av orangutanger till 6 600 individer. Sedan dess har stora arealer regnskog avverkats. Trots detta visar nya beräkningar att det finns 14600 orangutanger på Sumatra i dag. Men beståndet har inte ökat, utan de gamla siffrorna var för låga eftersom de baserades på en kraftig underskattning av orangutangernas utbredningsområde. Det menar forskarna bakom de nya beräkningarna som publicerades i Science.

Forskarna letade efter orangutanger i miljöer som inte undersökts tidigare. De upptäckte då att det finns förhållandevis många orangutanger uppe i bergen, ända upp till 1 500 meter över havet. Tidigare beräkningar har haft 900 meter som övre gräns.

Dessutom fann man oväntat många orangutanger i områden med avverkad regnskog.

Enligt de nya beräkningarna är orangutangernas utbredningsområde 18 000 kvadratkilometer, en yta som är 2,5 gånger större än vad tidigare beräkningar indikerat. Men hotet mot orangutangerna kvarstår. Forskarnas sårbarhetsanalyser visar att den pågående skogsavverkningen kan medföra att 4 500 orangutanger försvinner under de kommande 15 åren.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor