Annons

forskningskommunikation

Måndagen den 9 mars 1964 samlades tio personer på forskningsrådens kansli i Wenner-Gren Center i Stockholm.
Det gällde bland annat mammutar, sabeltandstigrar, mastodonter och grottbjörnar.
En rad projekt för att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik har genomförts på senare år. Syftet är att få fler att vilja studera sådana ämnen.
Det påverkar såväl krig och fred som välståndsutvecklingen i världen. Ska datorerna hjälpa rätt man att vinna? frågar vi i en artikel i detta nummer.
Med tanke på att en vanlig dagstidning har fler utgåvor på ett år kan 300 låta litet, men våra snart fyrtio inbundna årgångar omfattar ändå 1,15 hyllmeter.
Bättre stöd till den tillämpade forskningen är politikernas paroll, men de stora genombrotten kommer nästan undantagslöst från nyfikenledd grundforskning.