Annons

fotosyntes

Signerat-författaren Lennart Philipson ser möjligheter att med bioteknik skapa "svarta" grödor som utnyttjar solens ljusspektrum bättre och ger både flerfalt större skördar och nya skördeprodukter.
Havslevande bakterier utvinner solkraft med hjälp av protorhodopsin, ett ämne som liknar ljuskänsliga pigment i ögats näthinna.
- Föroreningarna kan göra så att en myr flippar ur och går från att binda koldioxid till att bli en källa för utsläpp, säger Håkan Rydin, professor i växtekologi vid Uppsala universitet.