Annons

fotosyntes

Signerat-författaren Lennart Philipson ser möjligheter att med bioteknik skapa "svarta" grödor som utnyttjar solens ljusspektrum bättre och ger både flerfalt större skördar och nya skördeprodukter.
Havslevande bakterier utvinner solkraft med hjälp av protorhodopsin, ett ämne som liknar ljuskänsliga pigment i ögats näthinna.
- Föroreningarna kan göra så att en myr flippar ur och går från att binda koldioxid till att bli en källa för utsläpp, säger Håkan Rydin, professor i växtekologi vid Uppsala universitet.
Huvuddelen av våra läkemedel har sitt ursprung i naturen: i växter, svampar och mikroorganismer. En färsk genomgång visar att detta gäller drygt hälften av produkterna i läkemedelskatalogen FASS.
I de barrskogar som täcker stora delar av norra Europa, norra Asien och norra Nordamerika finns inte bara träd utan också oerhört många insjöar.