Annons

fred

”Unionen och dess föregångare har i över sextio år bidragit till fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”, enligt den norska Nobelkommittén. Peter Wallensten, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, menar dock att organisationen inte har gjort något på senare år som motiverar priset. – Det är naturligtvis korrekt att det inte har varit några krig i Västeuropa sedan andra världskriget, och det europeiska samarbetet har bidragit till det. Det som har saknats är ett agerande utanför Europa.
– Det kan få stor betydelse för människor som har svårt att hantera siffror, säger Roi Cohen Kadosh, hjärnforskare vid Oxford university Storbritannien.