Annons

geologi

Jordens yta slipas och förändras hela tiden av erosion och andra processer, annars skulle vår planet vara lika ärrig av kratrar som månen. Men de största asteroidnedslagen lämnar spår som består under lång tid. Geologen Sanna Alwmark disputerade nyligen vid Lunds universitet med en avhandling om nedslagskratrar i Sverige. 1 | I din avhandling kritiserar du tidigare resultat, som pekat på att asteroider träffar jorden oftare under vissa perioder. Vad är grejen? – Ett stort problem är att så få kratrar är bra daterade. Vi har gjort en analys baserat på den senaste informationen om kratrar från...
Somrarna i Europa i början av 500-talet var varma men egentligen inte exceptionellt varma. ”Bakgrundsklimatet” hade dock inget med vulkanutbrotten att göra. Om klimatet hade råkat vara kallare än det var när de två stora vulkanutbrotten år 536 och 540 inträffade, så hade förmodligen klimatet efter vulkanutbrotten blivit ännu kallare än det blev. Sannolikheten för att två så stora vulkanutbrott ska inträffa igen så kort tid efter varandra är naturligtvis liten, men det kan mycket väl hända. I så fall skulle en global nedkylning inträffa igen, som blir mest märkbar sommartid på norra halvklotet...
En interaktiv, animerad karta över de vulkanutbrott och jordbävningar som har drabbat vår planet sedan år 1960. Det ger en tydlig bild av jordens dynamik, och var gränserna går mellan jordskorpans stora plattor.
Hur gammal är en sanddyn? Kristaller av vissa mineraler, som kvarts och fältspat, innehåller en sorts klocka som anger hur länge sedan det var de utsattes för solljus. På så vis får geologer ännu ett sätt att upprätta en kronologi för landskapet. Genom att datera sanddyner kan de säga något om när det har förekommit omvälvningar som stora stormar, skogsbränder och påverkan av människor. Det är sedan länge känt var i Sverige det finns dyner och dynfält som formats av vinden. Däremot har det varit ganska okänt hur länge de har legat där de är. Landhöjningen ger ledtrådar, och ibland finns det...
Jordskorpan är uppdelad i sju stora och en handfull mindre plattor, vilka rör sig långsamt i förhållande till varandra. Gränserna mellan plattorna syns bland annat som stråk där jordbävningar och vulkanutbrott är vanliga, exempelvis i en halvcirkel runt Stilla havet och som ett band från Medelhavet genom Syd- och Centralasien till Indonesiens övärld. Gränserna kan även ses i jordytans topografi. I oceanerna, där två plattor glider isär, markeras de av långa undervattensbergskedjor, kallade mittoceana ryggar. Dessa ger också upphov till öar, som Island. Där en oceanplatta dyker ner i den...
Nya selfies tagna av en kamera på Curiosity-robotens arm visar att den oländiga terrängen på Mars har slitit ordentligt på däcken. På bilden syns hål och sprickor. Men det ska inte stoppa roboten, enligt Nasa som undersöker läget var femhundrade meter. Curiosity är stor som en bil och rullar på sex hjul, en halv meter höga och fyrtio centimeter breda. Varje hjul drivs av en egen motor och de bakre och främre hjulparen kan styras. Sedan landningen i augusti 2012 har roboten färdats en sträcka på nästan 13 kilometer. Nu är den nästan färdig med att genomkorsa ett särskilt grovt och stenigt...