Annons

hälsa

Återhämtningen kanske består av ett motionspass klockan 5.30–6.00 på morgonen, innan barnen väcks. Sedan är hela dagen inrutad. Oro för hemmet följer med till jobbet, och oro för jobbet följer med till hemmet. Så beskriver Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, en kvinnas situation i studien han har genomfört tillsammans med tre forskarkolleger. Därmed har forskare satt fingret på något som säkert många småbarnsföräldrar känner igen. Att de både jobbar och sedan går på det så kallade andra skiftet hemma, det obetalda hemarbetet. Men utöver det ska ju...
Vi lever i en cocktail av kemikalier och det måste lagarna ta höjd för, anser Christina Rudén, som har utrett kemikalielagstiftningen på regeringens uppdrag. Hon föreslår kraftigt sänkta gränsvärden.
Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare . Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. – Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent,...
Forskare vid Uppsala universitet har studerat kopplingen mellan risken för hjärt-kärlsjukdom och metaboliska sjukdomar i förhållande till mängden bukfett. När de undersökte data från 325 000 personer såg man att risken ökade snabbast för personer med ”små eller måttliga mängder” bukfett som gick upp i vikt. Och de såg en tydlig skillnad mellan kvinnor och män: för varje överskottskilo av så kallat visceralt bukfett, alltså fett som omgärdar organ och tarmar i buken, gav män en fördubblad risk för diabetes typ-2. För kvinnor däremot, var risken alltså hela sjufaldigt förhöjd. En förklaring kan...
Sedan 2018 listar WHO gaming disorder som en sjukdomsdiagnos. Den har ännu inte fått ett svenskt namn, men tillsammans med hasardspelsyndrom är det de enda missbruksdiagnoserna som inte bygger på att man tillför kroppen en kemisk substans. För att skapa en överblick över den forskning som finns publicerad kring datorspel och dess eventuella negativa konsekvenser fick institutionen CERA vid Göteborgs Universitet i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt – som nu är klar. Hoppas att framtida forskning blir mer renodlad Definitionen i den nya diagnosen är tydlig: gaming disorder handlar...
Lyssna på artikeln Strax före gryningen i en fuktig ugandisk regnskog för nästan tjugo år sedan tittade jag upp genom bladverket mot åtta sovande schimpanser. Vårt team av forskare och fältassistenter hade vaknat en timme tidigare, krängt på oss packningen och hastat i väg i skenet av pannlampor. Nu stod vi tysta med släckta pannlampor i skogens mörker och hörde aporna röra sig i sina trädnästen 30 meter ovanför oss. Schimpanser är lata Jag var ung doktorand och en sommar var jag i Kibale National Park för att undersöka hur mycket schimpanser klättrar varje dag. Jag tänkte mig att energin som...