Annons

hälsa

2019 sade Googles hälsochef David Feinberg att deras sökmotor används för 70 000 sökningar om hälsa – per minut , eller tre och en halv miljard gånger om året. Förutom sajter med sjukdomsinfo finns verktyg i form av gratisappar och hemsidor där man kan mata in symtom och få en lista över möjliga diagnoser. Dessa verktyg är dock mycket opålitliga, visar en ny studie i The Medical Journal of Australia . Verktygen tävlade mot läkare Det forskarna använde för att testa diagnostiken var 48 olika exempel på patienter. Dessa hade forskarna skapat själva genom att hämta symtom och sjukdomsbild från...
Lagom av allt. Det är en sanning också när det gäller hjärtat och hälsan, säger Katarina Steding-Ehrenborg, docent i experimentell klinisk fysiologi och lektor vid Lunds universitet. Att sitta stilla må vara skönt, men knappast för våra kroppar. Människan är skapad för ett liv i rörelse, likt det vi levde som samlare och jägare. I dag sitter många långa stunder framför datorn, på möten eller i bilen. Få tänker på att stillasittande belastar våra hjärtan. – Timslånga kvällar framför tv:n är mer slitsamt för hjärtat än att vistas som astronaut i rymden, säger Katarina Steding-Ehrenborg...
Återhämtningen kanske består av ett motionspass klockan 5.30–6.00 på morgonen, innan barnen väcks. Sedan är hela dagen inrutad. Oro för hemmet följer med till jobbet, och oro för jobbet följer med till hemmet. Så beskriver Ulf Ericsson, biträdande professor i arbetsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, en kvinnas situation i studien han har genomfört tillsammans med tre forskarkolleger. Därmed har forskare satt fingret på något som säkert många småbarnsföräldrar känner igen. Att de både jobbar och sedan går på det så kallade andra skiftet hemma, det obetalda hemarbetet. Men utöver det ska ju...
Vi lever i en cocktail av kemikalier och det måste lagarna ta höjd för, anser Christina Rudén, som har utrett kemikalielagstiftningen på regeringens uppdrag. Hon föreslår kraftigt sänkta gränsvärden.
Forskare från Högskolan i Gävle, i samarbete med Academic medical center (kopplat till Universitetet i Amsterdam) har i en studie tittat på stillasittande bland kontorsarbetare . Vanligtvis är självskattning den traditionella metoden för att samla in uppgifter. Men forskarna har nu kunnat konstatera att självskattningssvaren inte stämmer med verkligheten. – Kommer du till mig och säger att du inte sitter så mycket, bara runt 25 procent av arbetsdagen, då säger våra mätningar att du sitter 50 procent. Om du istället säger att du sitter 90 procent, då säger jag, nej du sitter bara 70 procent,...
Forskare vid Uppsala universitet har studerat kopplingen mellan risken för hjärt-kärlsjukdom och metaboliska sjukdomar i förhållande till mängden bukfett. När de undersökte data från 325 000 personer såg man att risken ökade snabbast för personer med ”små eller måttliga mängder” bukfett som gick upp i vikt. Och de såg en tydlig skillnad mellan kvinnor och män: för varje överskottskilo av så kallat visceralt bukfett, alltså fett som omgärdar organ och tarmar i buken, gav män en fördubblad risk för diabetes typ-2. För kvinnor däremot, var risken alltså hela sjufaldigt förhöjd. En förklaring kan...