Annons

himlakroppar

En asteroid som tidigare hette 2003EL61 har omklassificerats som dvärgplanet och fått namnet Haumea, efter en hawaiisk jord- och fruktbarhetsgudinna.
Energin som utvecklades motsvarade en atombomb många hundra gånger kraftigare än den över Hiroshima.
Ett gammalt instrument, en antik analog dator, är mer sofistikerad än man tidigare trott. Det visar nya undersökningar med avancerad röntgenteknik i tre dimensioner.
Stjärna A som rör sig runt stjärna B uppfyller kraven för att kallas planet. Stjärna B borde då rätteligen kallas satellit eller måne.
Eris, eller 2003UB313 som den formellt heter, blev vid upptäckten i januari 2005 känd under det preliminära namnet Xena.