Annons

Isaac Newton

Vilka som är de tio vackraste experimenten i vetenskapens historia är självklart ett subjektivt val.
Det omfattar inte bara många detaljer kring Newtons liv, utan också den idéhistoriska bakgrunden för hans upptäckter och hur de senare vidareutvecklades i relativitetsteori och strängteori.
För att citera den ryske raketforskaren Konstantin Tsiolkovskij: "Jorden är mänsklighetens vagga, men människan kan inte leva i vaggan för alltid." Det var Tsiolkovskij (
The shock of the old och Giant leaps är två böcker som kanske kan föra tekniknördar och teknofober närmare varandra.
Tänk om rymden inte är en rund sfär. Kanske är den i stället elliptiskt?
I september öppnade en utställning om Tycho Brahe på Nationalmuseet i Köpenhamn.