Universum är inte runt

Nya mätningar av rymdens strålning avslöjar ett skevt universum, kanske i form av en ellipsoid.
Publicerad

Tänk om rymden inte är en rund sfär. Kanske är den i stället elliptiskt? Så resonerade italienska astrofysiker när de försökte få ihop data från WMAP-satelliten, som utför mätningar av rymdens mikrovågsstrålning. Mätningarna ger mycket noggranna svar på olika kosmologiska frågor som hur gammalt universum är (13,7 miljarder år) eller när den första materien bildades (380 000 år efter big bang). Ytterligare en fråga är hur fördelningen ser ut mellan den för oss kända materien, den osynliga mörka materien och den mörka energin. I liten skala verkar rymden vara klotformad. Men om man ser till strålningen från hela himmelssfären kommer inte lika mycket från alla håll. Skillnaden är bara

1 procent, men det tyder ändå på att universum är ellipsoidformat snarare än sfäriskt. Vilka krafter som har fått världsalltet att bli skevt återstår att lista ut. Tanken att universums former inte behöver vara symmetriska åt alla håll är gammal. På 1600-talet upptäckte Johannes Kepler att planeternas banor inte är cirklar utan ellipser, vilket revolutionerade synen på vår rymdomgivning och ledde Isaac Newton in på idén om gravitationens lagar.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor