Annons

jämställdhet

Svenska kvinnor liksom kvinnor i övriga europeiska länder gör i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Något som bidrar till att kvinnorna mår sämre än männen.
Ett femtiotal krog- och nattklubbskvällar har Hans Andersson hunnit med i samband med sin doktorsavhandling om "parningsritualer".
I dag är 47 procent av riksdagens ledamöter kvinnor, år 1971 var motsvarande andel 14 procent. Samtidigt har genomsnittsåldern sjunkit till 47 år.
Ester Pollack är forskare vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet och har undersökt kriminaljournalistik från 1950-talet till i dag.
Efter det senaste valet dominerar personer födda på 1950-talet i både regeringen och riksdagen. Men även 60-talisterna är många. I regeringen är 80 procent 50- eller 60-talister.
Kvinnornas andel inom högre utbildning och forskning ökar, och över 40 procent av dem som doktorerar i EU-länderna är kvinnor. Men fortfarande är representationen på lärostolarna svag.