Annons

jämställdhet

Det är en typisk pose för gladiatorer – med lyft vapen blickar segraren ner på sin fallne fiende. Vapnet är en så kallad sica, som ofta användes vid gladiatorspel.
Ännu kan man stöta på uppgiften att Sverige har flest självmord per capita i världen, till exempel i en kolumn i Metro häromåret. Det är en mycket spridd myt.
Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Och fortfarande hörs röster som hellre söker biologiska än kulturella förklaringar till att så är fallet.
Svenska kvinnor liksom kvinnor i övriga europeiska länder gör i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Något som bidrar till att kvinnorna mår sämre än männen.
Ett femtiotal krog- och nattklubbskvällar har Hans Andersson hunnit med i samband med sin doktorsavhandling om "parningsritualer".
I dag är 47 procent av riksdagens ledamöter kvinnor, år 1971 var motsvarande andel 14 procent. Samtidigt har genomsnittsåldern sjunkit till 47 år.