Annons

jämställdhet

Att inte dela lika på hemarbetet gör att både män och kvinnor drabbas av oro och ångest. Kvinnorna lider av stress och sömnproblem på grund av att de ofta har huvudansvar för det dagliga hushållsarbetet. Männen å andra sidan är stressade av förväntningarna på utomhusarbete och reparationer i hemmet. Det visar Lisa Harrysons avhandling i psykologi vid Umeå universitet. Den bygger på data och intervjuer med 1000 Luleåbor som följts sedan 1981 då de var 16 år. I avhandlingen studerades även arbetsplatser. Mer jämställda arbetsplatser visade på lägre och jämnare nivåer av psykisk ohälsa för både...
Det är en typisk pose för gladiatorer – med lyft vapen blickar segraren ner på sin fallne fiende. Vapnet är en så kallad sica, som ofta användes vid gladiatorspel.
Ännu kan man stöta på uppgiften att Sverige har flest självmord per capita i världen, till exempel i en kolumn i Metro häromåret. Det är en mycket spridd myt.
Andelen kvinnliga matematiker på hög nivå är fortfarande mycket liten. Och fortfarande hörs röster som hellre söker biologiska än kulturella förklaringar till att så är fallet.
Svenska kvinnor liksom kvinnor i övriga europeiska länder gör i genomsnitt tre gånger så mycket hushållsarbete som män. Något som bidrar till att kvinnorna mår sämre än männen.
Ett femtiotal krog- och nattklubbskvällar har Hans Andersson hunnit med i samband med sin doktorsavhandling om "parningsritualer".