Annons

känslor

Mer analytiskt tänkande liksom förmåga att blicka framåt och att bygga sina beslut på längre erfarenhet bakåt i tiden borde främja balans på finansmarknaden.
Människor har ofta obefogat höga tankar om sig själva. Skälet till det finns i vår utvecklingshistoria, enligt Robert Trivers, professor i antropologi och biologi vid Rutgers University i USA. Just nu arbetar han med en bok om bedrägeri och självbedrägeri som ska komma ut nästa år. I utkastet till ett inledande kapitel skriver han att åtta av tio elever som går ut grundskolan i USA anser att de tillhör den övre halvan när det gäller ledaregenskaper. Inom den högre utbildningen är självbedrägeriet ännu mer utbrett. I en undersökning uppgav hela 94 procent av en grupp tillfrågade akademiker att...
Den stora teorin om krig framlagd i Carl von Clausewitz bok Om kriget blev inte omedelbart erkänd.
Roland Eliasson har varit förare i Stockholms tunnelbana i trettio år. Vid två tillfällen har han kört över en människa som hamnat på rälsen.