Människan från den ljusa sidan

Publicerad
Det naturliga urvalet kan ärligt talat beskrivas som en process för att maximera kortsiktig själviskhet. Så har evolutionsbiologen George Williams formulerat sin syn på livet. Han ingår i en lång rad av västerländska biologer, ekonomer, psykologer och filosofer som beskriver människan som en i grunden grym och självisk lymmel. Lyckligtvis finns det motbilder. Dacher Keltner är psykologiprofessor vid University of California i Berkeley och lärjunge till Paul Ekman som har ägnat nästan hela sitt yrkesliv åt att kartlägga människans ansiktsuttryck. Med samma empiriska nit har Dacher Keltner gjort laboratoriestudier av medkänsla, förundran, kärlek, beröring, skratt och att retas vänligt. En viktig utgångspunkt är Charles Darwin, som hade en betydligt ljusare bild av människan än många av hans efterföljare. Dacher Keltners bok är full av hårt vetande om de mjuka känslor och beteenden som gör vår art så bra på att leva i grupp. Det är lätt att hålla med honom om att vetenskapen har ägnat våra goda sidor mindre uppmärksamhet än vad de förtjänar.

Born to be good

Keltner, Dacher
W.W. Norton & Co

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor