Annons

medicin

Tarmfloran hos olika personer skiljer sig åt. Somliga bär på ett inre ekosystem som kallas bact2 och hänger samman med inflammationer och andra hälsoproblem. Det är en tunnsådd uppsättning bakterier med brist på Faecalibacterium och ett överskott på Bacteroides. Forskare har tidigare visat att folk med den typen av tarmflora oftare än andra har bland annat depressioner, inflammatoriska tarmsjukdomar och multipel skleros. Hos människor med fetma är bact2-floran mer än fyra gånger så vanlig som hos normalviktiga, enligt en studie av närmare 900 människor i Danmark, Frankrike och Tyskland. Men...
Den drygt 40-årige mannen hade sedan slutet av 1980-talet till och från drabbats av anfall med oförklarliga överkänslighetsreaktioner. När han var tolv år konstaterades allergi mot gräspollen, och sedan även allergi mot björk, men annars hade han inga födoämnes- eller läkemedelsallergier. Det första anfallet kom i april 1988. Han blev varm, fick yrsel, förlorade medvetandet och fördes med ambulans till akuten i Uppsala. Där fann man inte någon orsak till anfallet. Sedan började han plugga i Umeå men drabbades året efter av yrsel och blev medvetslös och fick åka in akut. Nu gjordes en...
Så sent som för två år sedan blev läkemedlet plazomycin godkänt i USA. I första hand ska det användas mot urinvägsinfektioner med bakterier resistenta mot andra antibiotika. Det ingår också i arsenalen av mediciner som kan behövas mot lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa , en bakterie känd för att spridas på sjukhus bland människor med nedsatt immunförsvar. – Att kunna behandla sekundära, bakteriella lunginfektioner är något vi är särskilt måna om i dessa tider när världen har drabbats av covid-19-pandemin, säger Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för...
Medan coronasmittan sprids över världen jobbar ett 50-tal grupper på ett vaccin. På rekordtid har två av vaccinkandidaterna kommit så långt som till försök på människor. Det rör sig om begränsade försök för att undersöka att vaccinet inte har några allvarliga biverkningar. Men vägen till ett godkänt vaccin är lång och fler försök på större grupper krävs innan myndigheterna kan godkänna ett nytt vaccin. I den sista, tredje fasen testas normalt tusentals personer. Några får vaccin, andra placebo och sedan följer noggrann uppföljning under lång tid för att slå fast om vaccinet är effektivt och...
Med hjälp av så kallad röntgenkristallografi har forskare skapat en tredimensionell bild av ett viktigt protein hos coronaviruset. Genom att hitta läkemedel som förstör proteinet kan det bli möjligt att bekämpa viruset. En liknande strategi har visat sig fungera bra vid hiv-infektioner. Med utgångspunkt i den tredimensionella bilden har forskarna tagit fram ett experimentellt läkemedel som de testat på möss. Mössen drabbades inte av några allvarliga biverkningar, enligt en rapport i tidskriften Science .
Zink är viktigt för spermiebildning, och den naturliga formen av folsyra, folat, bidrar till att dna bildas i spermierna. Det är därför inte underligt att dessa ämnen har rykte om sig att öka kvaliteten på spermierna. Men de studier som tidigare har gjorts har gett blandade resultat. För att reda ut frågan har amerikanska forskare från flera olika universitet undersökt saken i en större klinisk studie . Sammanlagt ingick 2 372 par som planerade att göra behandling vid två olika fertilitetskliniker. Männen slumpades till att under ett halvår antingen få ett dagligt tillskott av 5 milligram...