Annons

medicin

Än är det mycket vi inte vet om covid-19, sjukdomen som orsakas av viruset sars-cov-2. En förklaring till att vissa blir väldigt sjuka tros dock vara att kroppens immunförsvar överreagerar på ett sätt som skadar patienten. Nu pekar en studie från Lunds universitet åt samma håll. Forskare har nämligen tittat på upphostat slem från drygt tio patienter med covid-19, och sett att det är fullt av nätliknande strukturer som gör att slemmet blir extra segt, förvärrar inflammationen och orsakar blodproppar. Näten kallas Neutrophil Extracellular Traps, eller NETS, och består av vita blodkroppar som...
Samtidigt som världen håller på att smälta det faktum att vi kommer att få leva med det nya coronaviruset under en överskådlig tid, finns långgående planer för hur man ska få bort ett annat elakt virus från jordens yta – polio, även kallad barnförlamning. Projektet att utrota polio var nära att lyckas för några år sedan. År 2016 noterades endast 22 fall, men sedan upptäcktes 175 fall år 2019 och därefter kom coronapandemin med restriktioner och nedstängningar som på många håll i världen ledde till allvarliga störningar i vaccinationskampanjerna. Nu har man tagit nya tag. Global Polio...
Forskare har undersökt hur titeln på forskningsstudier påverkar nyhetsartiklar om resultaten. Genomgången bygger på över 600 studier om Alzheimers sjukdom, publicerade under år 2018 och 2019. Samtliga var publicerade som open access och byggde på möss. I drygt 400 av studierna framgick arten i titeln. I nyhetsartiklarna om dessa studier återfanns arten i knappt hälften av rubrikerna. För studier där arten inte stod med i titeln inkluderade bara en av tio påföljande nyhetsartiklar mössen i rubriken. – Problemet är att läsaren kan få intrycket av att budskapet i rubriken även gäller människor...
Att semestra mellan en vecka och tre månader i områden kända för att ha hög förekomst av antibiotikaresistens innebär i de flesta fall att man kommer hem bärandes på resistenta bakterier och resistensgener i magtarmkanalen. Det visar en studie publicerad i Genome Medicine . På vissa håll i världen, där antibiotika används flitigt, är resistenta bakterier vanliga, medan de på andra håll är mer sällsynta. Att bakterierna har börjat tåla antibiotika beror ofta på att de har ett skydd i form av en eller flera resistensgener – gener som kan hoppa från en bakteriesort till en annan. Den nya studien...
Antidepressiva läkemedel som SSRI-preparat tar oftast flera veckor på sig att börja verka. Men i en tidigare studie visade forskare att en ny sorts behandling där deltagare andades in lustgas, eller dikväveoxid, lindrade depressiva symtom redan efter ett par timmar. Deltagarna följdes dock bara under ett dygn, och om effekten höll i sig längre än så var därför oklart. Men nu har samma forskare genomfört en ny studie som visar att effekten kan sitta i under två veckor, eller ännu längre. Lustgas i olika doser Peter Nagele Bild: University of Chicago I studien ingick drygt 20 personer med...
757 570 kronor – så mycket kostar en livmoder­transplantation enligt en uträkning ­baserad på nio operationer i Sverige. Källa: Human reproduction