Annons

medicin

Människan är chanslös mot maskinerna i ännu en tävlingsgren: Konsten att ställa rätt diagnos på hudförändringar. Tekniken kan rädda liv i kampen mot hudcancer – som drabbar fler än någonsin.
Att lungan är smidig och elastisk krävs för att det livsviktiga syrgasutbytet till blodet ska kunna ske. De tunnaste luftrörens grenar är bara ett par millimeter i diameter och avslutas med klasar av lungblåsor, alveoler. Där sker syresättningen till blodet och koldioxid transporteras bort. Den bindväv som formar den byggnadsställning som lungans olika celltyper växer på är viktig, vilket har blivit tydligare på senare år. – Tidigare trodde man att bindväven bara har hållit ihop kroppen, men vår forskning har visat att bindväven är uppbyggd av ett sextiotal olika celltyper och viktig för...
2019 sade Googles hälsochef David Feinberg att deras sökmotor används för 70 000 sökningar om hälsa – per minut , eller tre och en halv miljard gånger om året. Förutom sajter med sjukdomsinfo finns verktyg i form av gratisappar och hemsidor där man kan mata in symtom och få en lista över möjliga diagnoser. Dessa verktyg är dock mycket opålitliga, visar en ny studie i The Medical Journal of Australia . Verktygen tävlade mot läkare Det forskarna använde för att testa diagnostiken var 48 olika exempel på patienter. Dessa hade forskarna skapat själva genom att hämta symtom och sjukdomsbild från...
Tarmfloran hos olika personer skiljer sig åt. Somliga bär på ett inre ekosystem som kallas bact2 och hänger samman med inflammationer och andra hälsoproblem. Det är en tunnsådd uppsättning bakterier med brist på Faecalibacterium och ett överskott på Bacteroides. Forskare har tidigare visat att folk med den typen av tarmflora oftare än andra har bland annat depressioner, inflammatoriska tarmsjukdomar och multipel skleros. Hos människor med fetma är bact2-floran mer än fyra gånger så vanlig som hos normalviktiga, enligt en studie av närmare 900 människor i Danmark, Frankrike och Tyskland. Men...
Den drygt 40-årige mannen hade sedan slutet av 1980-talet till och från drabbats av anfall med oförklarliga överkänslighetsreaktioner. När han var tolv år konstaterades allergi mot gräspollen, och sedan även allergi mot björk, men annars hade han inga födoämnes- eller läkemedelsallergier. Det första anfallet kom i april 1988. Han blev varm, fick yrsel, förlorade medvetandet och fördes med ambulans till akuten i Uppsala. Där fann man inte någon orsak till anfallet. Sedan började han plugga i Umeå men drabbades året efter av yrsel och blev medvetslös och fick åka in akut. Nu gjordes en...
Så sent som för två år sedan blev läkemedlet plazomycin godkänt i USA. I första hand ska det användas mot urinvägsinfektioner med bakterier resistenta mot andra antibiotika. Det ingår också i arsenalen av mediciner som kan behövas mot lunginfektioner orsakade av Pseudomonas aeruginosa , en bakterie känd för att spridas på sjukhus bland människor med nedsatt immunförsvar. – Att kunna behandla sekundära, bakteriella lunginfektioner är något vi är särskilt måna om i dessa tider när världen har drabbats av covid-19-pandemin, säger Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi och föreståndare för...