Sarahs depression släppte efter ny el-behandling

Flera storskaliga försök att bota djup depression med elektroder i hjärnan har misslyckats. En vidareutvecklad variant av tekniken ger nytt hopp – åtminstone för en patient.

Publicerad

Patienten Sarah vid ett av mötena med psykiatriker och hjärnforskare Katherine Scangos vid Langley Porter Psychiatric Institute i USA.
Bild: Maurice Ramirez, UCSF 2021

Sarah, 36, fick alla slags behandlingar mot sin svåra depression. Inget fungerade. I fjol blev hon först med att testa en ny variant av så kallad DBS (deep brain stimulation). Hon minns en känsla av lättnad, och att hon log.

– Det var första gången på fem år som jag fått till ett leende utan att fejka, säger Sarah.

Tidigare elbehandlingar mot depression har gått ut på att stimulera ett visst område i hjärnan med en konstant ström. Den nya varianten är mer avancerad.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Forskarna började med att kartlägga mönster i Sarahs hjärnaktivitet kopplade till sjukdomens symtom. Sedan opererade de in elektroder i hennes hjärna. När systemet registrerar ett sjukdomsmönster griper det in genom att stimulera hjärnan med ström så att aktiviteten ändras. Elbehandlingen anpassar sig alltså hela tiden efter den hjärnaktivitet som hänger samman med patientens symtom.

Sarah är än så länge den enda patienten forskarna har behandlat och utvärderat. Fler studier behövs för att se om metoden fungerar även för andra.

– Det finns stora skillnader mellan olika patienter och olika slags depressioner. Det är något vi studerar nu, säger Katherine Scangos, psykiatriker och hjärnforskare vid University of California i San Fransisco, USA.

Hon ingår i en forskargrupp som beskriver den nya behandlingen mot svåra depressioner i tidskriften Nature Medicine.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor