Annons

myter

LARS: Bra självkänsla är viktigare i dag än det har varit tidigare, och det har att göra med två processer.
Som journalist är det en dygd att vara kritisk, och därför är Peter Olaussons Faktoider extra intressant.
Vem var Einstein? Det vet väl vartenda barn - ett geni, en tankspridd professor, jude och sionist, atombombens fader och pacifist. Men vem är människan bakom myten?
Men misströsta inte - läs i stället myten om Atlantis som ju var Platons eget påfund, eller Timaios, den genom seklerna kanske allra mest kända av dialogerna.
När man läser om de stora läkarna i historien, som de gamla grekerna Hippokrates och Galenos, förvånas man över den respekt de kunnat upprätthålla, trots att de - enligt expertisen i dag - rekommen
Med hjälp av myter och berättelser försöker människan utröna hur universum har skapats och vem som har makt över naturfenomenen. Det är hon ensam om bland allt levande här på jorden.