Annons

nanoteknik

Video of A demonstration of very active gold nanorods internalized inside HeLa cells in an acoustic field. För första gången har forskare lyckats få nano-motorer att driva runt inuti en levande mänsklig cell. Drömmen är att tillverka små syntetiska och styrbara nano-maskiner som jobbar åt oss på cellnivå. De skulle kunna attackera cancerceller, eller distribuera medicin direkt till målet. Nano-motorn består av en tre mikrometer lång guldstav som sätts i rörelse av ultraljud. Forskarna vid Pennsylvania State University i USA lyckades få odlade mänskliga celler att sluka guldstavarna och sedan...
Den här blomman är inte större än en mänsklig cell, och har skulpterats fram av forskare vid Harvard university i Cambridge, USA. De har utvecklat en metod för att styra kristallstrukturen då bariumklorid och natriummetasilikat blandas, genom att finjustera pH, temperatur och koldioxidhalt. Målet är att kunna använda metoden för att skräddarsy exempelvis mikroelektronik.
Vid University of Adelaide i Australien har forskare utvecklat en metod för att tillverka nanorör genom att förånga gamla plastpåsar. Normalt används lösningsmedel, till exempel etanol och toluen, som kolkällor i processen. Men nu använder man alltså plastpåsar i stället. Kolatomerna från påsarna fördelar sig på en aluminiumform och bildar nanorör. – Sådan här nanoteknologisk återvinning är en helt ny tanke. Vi tror att det går att omvandla många typer av avfall till värdefulla nanomaterial, säger professor Dusan Losic, som är ansvarig för studien. Nanorör är små cylindrar av kol, tiotusen...
Svenska forskare har utvecklat en ny teknik för att framställa nanotrådar. Metoden är snabb, kontrollerbar och relativt billig, vilket gör att den passar för industriell tillverkning. Först framställs små, runda guldpartiklar. På guldpartiklarna sätter sig sedan partiklar av galliumarsenid (GaAs) som bygger upp själva nanotråden. Nanotrådens storlek kan varieras genom att ändra guldpartiklarnas storlek, temperaturen och tiden tråden tillåts växa. Det revolutionerande med den nya metoden är att den sker i en gas/partikelblandning. Forskarna kallar sin nya teknik för aerotaxi. Lars Samuelson,...
En smart bomullsfiber har utvecklats av forskare vid Eindhoven university of technology och The Hong Kong polytechnic university. Bomullsfibrerna behandlas med en temperaturkänslig polymer, vilket gör ytan väldigt svamplik vid låga temperaturer (23°C). Bomullen kan då absorbera fukt från luften motsvarande 340 procent av sin egen vikt. När temperaturen sedan stiger, till 34–40 °C, blir ytan i stället vattenavstötande och avger det absorberade vattnet. Den här cykeln kan upprepas många gånger. Forskarnas inspiration kommer bland annat från ökenlevande skalbaggar, som samlar dricksvatten på sin...
– Det är första gången som någon har lyckats bygga en solcell där alla komponenter består av kol, säger Zhenan Bao, professor i kemiteknik på Stanford, vars forskargrupp lyckades med bedriften. De konventionella solcellerna består av elektroder gjorda av flera olika sorters mer eller mindre sällsynta metaller. Och med ökande efterfrågan på elektronisk utrustning ökar även priset för metallerna. Det innebär att solceller blir onödigt dyra. Med kolbaserade solceller kommer tillverkningskostnaderna att minska betydligt och då kan hela husfasader täckas med billiga solpaneler, som även kan...