Annons

nanoteknik

Framtidens e-böcker kanske kan läsas med en ny, strömsnål teknik för elektroniskt papper som utvecklats på Chalmers. Till skillnad från de flesta färgskärmar som sitter i dagens datorer, mobiler och andra apparater sänder den inte ut ljus. Istället reflekterar den ljuset i omgivningen på samma sätt som det elektroniska papper som används i läsplattor för e-böcker. – Därför syns den också bra i solsken, säger Andreas Dahlin, docent på institutionen för kemi och kemiteknik på Chalmers tekniska högskola och en av forskarna bakom den nya skärmen som presenterats i tidskriften Advanced Materials...
En ny ”sil” har utvecklats som kan separera nanopartiklar ur blodplasma. Silen är i själva verket ett chip med hundratals små elektroder, som genererar ett snabbt oscillerande elektriskt fält (15 000 Hz). Verktyget, som skapats av ingenjörer vid University of California i San Diego, förväntas kunna användas för att snabbt skilja blod från medicindistribuerande nanopartiklar. Det skulle också kunna separera och återvinna nanopartiklar ur komplexa vätskor inom industrin och vid miljöanalyser. Ett viktigt genombrott är att chippet kan arbeta i den höga saltkoncentration som finns i blodplasma...
Video of A demonstration of very active gold nanorods internalized inside HeLa cells in an acoustic field. För första gången har forskare lyckats få nano-motorer att driva runt inuti en levande mänsklig cell. Drömmen är att tillverka små syntetiska och styrbara nano-maskiner som jobbar åt oss på cellnivå. De skulle kunna attackera cancerceller, eller distribuera medicin direkt till målet. Nano-motorn består av en tre mikrometer lång guldstav som sätts i rörelse av ultraljud. Forskarna vid Pennsylvania State University i USA lyckades få odlade mänskliga celler att sluka guldstavarna och sedan...
Den här blomman är inte större än en mänsklig cell, och har skulpterats fram av forskare vid Harvard university i Cambridge, USA. De har utvecklat en metod för att styra kristallstrukturen då bariumklorid och natriummetasilikat blandas, genom att finjustera pH, temperatur och koldioxidhalt. Målet är att kunna använda metoden för att skräddarsy exempelvis mikroelektronik.
Vid University of Adelaide i Australien har forskare utvecklat en metod för att tillverka nanorör genom att förånga gamla plastpåsar. Normalt används lösningsmedel, till exempel etanol och toluen, som kolkällor i processen. Men nu använder man alltså plastpåsar i stället. Kolatomerna från påsarna fördelar sig på en aluminiumform och bildar nanorör. – Sådan här nanoteknologisk återvinning är en helt ny tanke. Vi tror att det går att omvandla många typer av avfall till värdefulla nanomaterial, säger professor Dusan Losic, som är ansvarig för studien. Nanorör är små cylindrar av kol, tiotusen...
Svenska forskare har utvecklat en ny teknik för att framställa nanotrådar. Metoden är snabb, kontrollerbar och relativt billig, vilket gör att den passar för industriell tillverkning. Först framställs små, runda guldpartiklar. På guldpartiklarna sätter sig sedan partiklar av galliumarsenid (GaAs) som bygger upp själva nanotråden. Nanotrådens storlek kan varieras genom att ändra guldpartiklarnas storlek, temperaturen och tiden tråden tillåts växa. Det revolutionerande med den nya metoden är att den sker i en gas/partikelblandning. Forskarna kallar sin nya teknik för aerotaxi. Lars Samuelson,...