Deras nanosensor avslöjar föroreningar

En ny typ av nanosensor från Chalmers kan leda till mer effektiva mätningar av luftföroreningar.

Publicerad

Den nya sensorn består av ett halvledarmaterial som bara är några nanometer tunt. Just att det är så tunt ger det mycket speciella egenskaper förklarar Maja Feierabend, doktorand på institutionen för fysik på Chalmers och huvudförfattare till studien där det nya sensormaterialet presenteras i tidskriften Nature Communications.

Det handlar om ett så kallat tvådimensionellt material, det vill säga ett material som bara är något atomlager i höjdled. Grafen är det mest kända, men flera andra är under utveckling.

Chalmersforskarna har använt wolframdisulfid och när Maja Feierabend och hennes medförfattare undersökte det närmare upptäckte de att materialet är extremt känsligt för förändringar i omgivningen. När en molekyl sätter sig på ytan ändras det optiska fingeravtrycket, det vill säga hur ytan absorberar ljus.

Den streckade linjen visar hur sensorn absorberar ljus när ingen molekyl finns på ytan. När en molekyl kommer nära ändras kurvan. Den första låga puckeln beror på att så kallade mörka elektroniska tillstånd aktiveras och lyser upp. 


Bild: Maja Feierabend och Ermin Malic

Det är i sig inget nytt, så fungerar många av dagens sensorer, men wolframdisulfiden gav ett mer precist fingeravtryck. Det tack vare sin närmast tvådimensionella struktur.

– Det ökar känsligheten och öppnar för nya möjligheter att påvisa olika föroreningar, säger Maja Feierabend.

Forskarna har patentsökt den nya sensormetoden. Nästa steg är att testa den experimentellt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor