Annons

Östersjön

Varje år beger sig ungefär en miljon lediga, hoppfulla svenskar till våra sjöar och hav för att fiska. Och visst nappar det.
Det brittiska National Physical Laboratory har visat att svärden är av stål med hög kolhalt och mycket hårda.
Bilar, konstgödsel och av­lopp är de viktigaste källor­na till kväve och fosfor som göder havens bottnar till döds.
År 1962 publicerade den amerikanska marinbiologen Rachel Carson boken Silent Spring. Året därpå kom den på svenska, Tyst vår.