Annons

Östersjön

Det brittiska National Physical Laboratory har visat att svärden är av stål med hög kolhalt och mycket hårda.
Bilar, konstgödsel och av­lopp är de viktigaste källor­na till kväve och fosfor som göder havens bottnar till döds.
År 1962 publicerade den amerikanska marinbiologen Rachel Carson boken Silent Spring. Året därpå kom den på svenska, Tyst vår.
- Man bör helt enkelt inte äta äkta kaviar från vild stör, säger Bo Fernholm vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.