Annons

Östersjön

Bilar, konstgödsel och av­lopp är de viktigaste källor­na till kväve och fosfor som göder havens bottnar till döds.
År 1962 publicerade den amerikanska marinbiologen Rachel Carson boken Silent Spring. Året därpå kom den på svenska, Tyst vår.
- Man bör helt enkelt inte äta äkta kaviar från vild stör, säger Bo Fernholm vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Den ser inte så farlig ut där den ligger uppspolad på stranden. Mest liknar den stora tovor med kall spagetti. För det otränade ögat är det en alg bland alger, men inte för marina botaniker.