Därför släpper blåstång ut metan

Blåstång är inte så effektiv som kolsänka som forskare tidigare har trott. Detta eftersom blåstången släpper ut klimatbelastande metangas, enligt en ny studie.

Publicerad

Precis som mangrove och ålgräs kan blåstång ta upp koldioxid från atmosfären. Miljönyttan begränsas dock av den metan som samtidigt flödar tillbaka till atmosfären från blåstångsbestånden.
Bild: Alf Norkko/Tvärminne zoologiska station

När forskare från Stockholms universitet gav sig ut på Östersjön blev de förvånade. Forskarlagets lilla husbåt guppade på ytan ovanför ett grunt blåstångsbestånd fem meter ner. De var inte beredda på att den nya mätutrustningen skulle avslöja höga koncentrationer av metan.

– Vi visste sedan tidigare att metan lagras i mjuka havsbottnar på större djup. Men vi kände inte till att metankoncentrationen var så hög i grunda blåstångsbestånd på hårda bottnar, säger Christoph Humborg, professor i kustbiokemi och vetenskaplig ledare för Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.

Christoph Humborg vid Östersjöcentrum vid Stockholms universitet.
Bild: Anna-Karin Landin

Hittade metan i fickor

Metan bildas normalt i mjuka sediment. Blåstång trivs på hårda underlag, men forskarlaget kunde hitta metanbildande organismer – så kallade arkéer – i fickor av sediment mellan blåstången samt på flytande fintrådiga alger. 

– Det var helt nytt, det här har inte varit känt sedan tidigare, säger han.

Resultaten har publicerats i tidskriften Nature Communications och Christoph Humborg är en av studiens medförfattare.

Kustnära metan frigörs

Metan som lagras i djupa sediment kan i regel inte nå atmosfären då det äts upp av mikroorganismer på väg upp till ytan. Metan i grunda kustområden letar sig däremot upp mot himlen.

Under ett års tid mättes flödena av växthusgaser ovanför vattenytan vid Askölaboratoriet i Trosa. Även om metankoncentrationen var högre än väntat, fungerade blåstången som en naturlig kolsänka genom att den samtidigt plockade upp koldioxid från atmosfären. 

Sammantaget är blåstången fortfarande en nettokolsänka, men inte i lika stor utsträckning som forskare tidigare trott eftersom man inte räknat med metanutsläppet. 

Kan göra mer klimatnytta

Eftersom det produceras mer metan i övergödda ekosystem är Christoph Humborg övertygad om att det går att minska blåstångens metanutsläpp genom att minska övergödningen i Östersjön. 

– På samma sätt som man kan öka kolinbindningen i skogen kan man också öka den i kustnära ekosystem. Detta är ett område som storleksmässigt kan bli lika viktigt som skogsbruk och lantbruk. Men i klimatrapporteringen tar man i dagsläget inte hänsyn till detta, säger Christoph Humborg.

Varför inte?

– Vi har haft begränsad kunskap om växthusgasbalansen i grunda områden. Om vi skyddar och restaurerar våra blåstångsbälten och ålgräsängar så att mer ljus når ner och mängden alger minskar, skulle vi kunna se ett minskat totalutsläpp från Sverige. Kusten är ett nyckelområde för klimatåtgärder.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor