Lugnare vatten för gäddan

Strängare krav på fiske med spö ska hjälpa Östersjöns hotade gäddbestånd.
Publicerad

Varje år beger sig ungefär en miljon lediga, hoppfulla svenskar till våra sjöar och hav för att fiska. Och visst nappar det. Enligt Fiskeriverkets och Statistiska centralbyråns stora enkätundersökning från år 2006 fångar fritidsfiskarna drygt 23 000 ton fisk om året. De flesta plockas upp för gott, men ungefär 5 000 ton har tur och släpps ner i vattnet igen.

Gäddan är den populäraste bytesfisken. Men under de senaste 15 åren har gäddbestånden försvagats betänkligt i Östersjön. Yrkesfiskets fångster har minskat med 80 procent. På Fiskeriverket tror man inte att minskningen beror på själva gäddfisket, utan snarare på att Östersjöns ekologi nu domineras av skarpsill, vilket bland annat anses bero på torskens kraftiga nedgång. Resultatet är brist på zooplankton – gäddynglens basföda.

– Det verkar helt enkelt som om gäddynglen svälter ihjäl. De konkurreras ut av skarpsill och spigg, säger Lars Ljunggren, forskare på Fiskeriverket.

För att rädda Östersjögäddan måste dock alla dra sitt strå till stacken, resonerar man på Fiskeriverket och presenterar ett lagförslag där gäddfiske med handredskap ska regleras längs hela Östersjökusten, från Kullens fyr till Torneälven, från och med den 1 juni i år. Enligt förslaget ska det inte vara tillåtet att plocka upp mer än tre gäddor per person och dygn. Dessutom ska gäddor längre än 75 centimeter, som har extra stor och livskraftig rom, fredas helt. Gäddor under 40 centimeter är skyddade sedan tidigare.

Stefan Nyström på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund välkomnar förslaget.

– Seriösa fiskare vet hur man ska sätta tillbaka fisk, och det är nog väldigt ovanligt att någon bland oss tar upp fler än tre redan i dag. Men det finns avarter – folk som slår ihjäl stora mängder gädda under leken – och mot dem kan den här lagen bli ett konkret redskap.

Han tillägger att den största gäddan som plockades upp förra året vägde ungefär 18 kilo och var 110 centimeter lång – och släpptes tillbaka.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor