Annons

övervikt

Sedan början av 1980-talet har andelen överviktiga i befolkningen fördubblats från 5 till 10 procent.
Han beskriver forskning om både biologiska och kulturella mekanismer bakom övervikt - från hur hjärnans belöningssystem fungerar till hur olika människor ser på mat och måltider.
Tidigare fanns en utbredd uppfattning om att barn som ammas skyddas mot fetma, jämfört med barn som flaskmatas.
Men författaren är mycket tydlig med att de utvärderingar som medicinsk expertis gjort visar att detta är det enda sättet för gravt överviktiga att gå ner i vikt.
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.
En dryg tredjedel av fallen beror på nio riskfaktorer (se listan nedan). Det skriver forskare i den medicinska tidskriften Lancet.