Chefer väljer bort feta

Svenskarna blir allt fetare.
Publicerad

Sedan början av 1980-talet har andelen överviktiga i befolkningen fördubblats från 5 till 10 procent. En ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet visar att överviktiga personer associeras med lägre prestationsförmåga. I studien ingick drygt 500 svenska arbetsgivare och rekryterare.

– Våra resultat visar att särbehandling i anställningsprocessen inte behöver vara ett medvetet val, säger nationalekonomen Dan-Olof Rooth vid Högskolan i Kalmar.

Omkring 700 000 svenskar i åldrarna 16-84 år är feta, enligt Statistiska centralbyråns undersökningar av levnadsvanor. Fetma räknas ut med hjälp av BMI (body mass index), där ett BMI på 30,1 eller mer definieras som fetma. Det innebär att en person som är 1,75 lång måste väga mer än 95 kilo för att räknas som fet.

Mest ökar fetman bland unga kvinnor, bland arbetare och i glesbygden. Orsaken till den snabba ökning kan inte sökas i ärftliga faktorer utan i livsstil.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor