Färre idéer på digitala möten

Kreativiteten sänks på digitala möten jämfört med fysiska, enligt en amerikansk studie publicerad i Nature. Men svensk expert kritiserar forskarna för att dra ogrundade slutsatser.

Publicerad
distansmöte

De deltagare som möttes digitalt kom på färre saker att använda än frisbee till än de som möttes i samma rum.
Bild: Getty images

Under pandemin har vi vant oss vid att hålla kontakt med kollegor över skärmen och många möten är digitala även efter att restriktionerna har hävts. Vi slipper restider och smittorisker men en enligt en ny amerikansk studie går det sämre att generera idéer på videomöten jämfört med fysiska möten.

– Bara att vara i samma fysiska rum som någon annan förbättrar idéskapandet, konstaterar Melanie Brucks, en av forskarna bakom artikeln, i en film på Natures Youtube-kanal.

Fler idéer vid fysiska möten

Deltagarna i studien parades ihop två och två med uppdraget att hitta nya användningsområden för en frisbee. Hälften av paren sågs i ett mötesrum och hälften möttes digitalt på en skärm. De som satt i samma rum kom i snitt på mellan 16 och 17 förslag medan de som möttes på distans kom på mellan 13 och 15 idéer.

När studiens deltagare sedan skulle prioritera vilken av idéerna som var värd att satsa på spelade det däremot ingen roll för resultatet om mötet skedde fysiskt eller digitalt.

Forskarna studerade mötesdeltagarnas ögonrörelser och kopplade dem till antalet idéer. Forskarna bedömde också att den kreativa nivån på förslagen var högre vid de fysiska mötena än vid de digitala. Studiens tes är att vi ser oss omkring mer när vi möts i verkligheten och att vi får en gemensam rumskänsla som gynnar idéskapandet.

När vi möts digitalt är blicken fokuserad på skärmen men Melanie Brooks framhåller att vi är som mest kreativa när vi är ofokuserade och låter blicken vandra. Hon föreslår därför att man ska stänga av videon och gå omkring i rummet under digitala möten där kreativitet är viktigt.  

Jens Edlund
Jens Edlund, lektor i Tal, musik och hörsel vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Bild: Susanne Kronholm

Kritik mot studien

Jens Edlund, universitetslektor i Tal, musik och hörsel vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) forskar för närvarande på gruppdynamik vid hybridmöten. Han är kritiskt till studien och menar att korrelationer tolkas som orsakssamband.

– De gör ett nummer av att deltagarna fäster blicken på fler objekt i rummet vid fysiska möten än vid digitala och sedan lyckas de nästan få det till att det är ett kausalförhållande mellan det och kreativiteten som de mäter. Men de visar inte på något samband, utan bara på samvariation, säger Jens Edlund.

Han tycker också att det är märkligt att de i studien har satt arbetsskärmen bredvid skärmen där samarbetspartnern syns. Det rumsliga förhållandet mellan personerna blir därför inte likadant i det digitala som i det fysiska mötet, vilket enligt Jens Edlund faktiskt kan påverka resultatet.

– De skulle alltså lika gärna kunna säga att horisontella blickförflyttningar är dåliga för kreativiteten.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor