Vågen siar om hjärtsvikt

 

Publicerad
Ju fler extrakilon i ungdomen, desto större risk för att hjärtat tappar kraft i medelåldern.
Bild: Istockphoto

Vikten i tonåren har ett tydligt samband med risken för hjärtsvikt redan i medelåldern. Det visar en studie av drygt 1,6 miljoner svenska män som mönstrat i Sverige under en period på nästan fyrtio år.

Forskarna räknade ut männens BMI (body mass index) vid mönstringen, och jämförde det med risken för hjärtsvikt senare i livet. Enligt gängse definition motsvarar normalvikt ett BMI på mellan 18,5 och 25.

– Vi såg att risken började stiga redan vid ett BMI på 20, vilket var förvånande, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Därefter gick risken för hjärtsvikt i medelåldern brant uppåt till en nästan tiofaldig ökning för rekryter med ett BMI på över 35, rapporterar Annika Rosengren och hennes medarbetare i tidskriften European Heart Journal.

Studien gäller enbart män. Sedan tidigare är det känt att ungefär dubbelt så många män som kvinnor får hjärtsvikt innan de fyllt 55.

Sjukdomen innebär att hjärtat inte orkar pumpa runt tillräckligt mycket blod i kroppen. Vanliga symtom är trötthet, andfåddhet samt svullna anklar och ben.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor