Annons

partikelfysik

Myoner används på många sätt som sondpartiklar – för att hitta hålrum i pyramider, undersöka magma i vulkaner, leta efter kärnvapenuran och tunga vapen. Med hjälp av myoner kunde tekniker lokalisera härdsmältan i den havererade reaktorn i Fukushima i Japan. Att avbilda en inre struktur hos objekt med hjälp av myoner, så kallad myontomografi, är förhållandevis billigt och enkelt. Dels därför att myonerna utgör en stabil och gratis källa av penetrerande partiklar, dels därför att de är relativt enkla att upptäcka. Myonerna bildas när den kosmiska strålningen når jordens atmosfär. Den kosmiska...
Fabiola Gianotti och Joe Incandela ledde var sitt experiment vid Cern – Atlas och CMS – där Higgspartikeln upptäcktes. De har redan fått ta emot en hel del priser, det senaste utdelas av Nobelinstitutet för fysik vid Kungliga Vetenskapsakademien. Nobelpriset uteblev dock. Blev de besvikna? – Vi är bara glada för pristagarna. Det blev champagne på Cern, där jakten på Higgspartikeln började i och med bygget av LHC [ large hadron collider ] för drygt tjugo år sedan. LHC är stängt fram till 2015, då energin i maskinen nästan kommer att fördubblas, och partikelstrålen att skärpas ännu mer. – Vi...
Omslaget på F&F 3/1993 visar hur en reaktion skulle kunna se ut där en Higgspartikel bildas. Partikeln skapas i en kollision mellan en elektron och en positron i mitten av bilden. Artikeln i tidningen skrevs av Lars Bergström och Erik Johansson, båda forskare i fysik vid Stockholm universitet. ”Kanske kommer vi att hitta Higgspartikeln redan i år” står det förhoppningsfullt intill artikeln. Det skulle dröja ytterligare nästan 20 år.
Kosmisk strålning är ett samlingsnamn på de rymdpartiklar som ständigt bombarderar jorden från alla håll. De kan ha energier miljontals gånger högre än vad vi själva kan åstadkomma i acceleratorer på jorden. Den höga energin gör de kosmiska partiklarna till perfekta budbärare i rymden. Men deras källa har förblivit ett mysterium. En stor del av den radioaktiva strålning som människor utsätts för på jorden utgörs av just kosmisk strålning. Som tur är kommer de energirikaste partiklarna sällan ända ner till marken. Vi skyddas av jordens atmosfär och magnetfält, men för framtida rymdfarare är...
Framtiden går inte att förutsäga, det är helt säkert enligt den amerikanska fysikern Michio Kaku.
För första gången har forskare lyckats beräkna protonens massa utifrån kvantmekanikens grundläggande ekvationer. Den väger 1,67x10 –27 kilo, en biljondel av en biljondel av ett gram.