Annons

partikelfysik

Kosmisk strålning är ett samlingsnamn på de rymdpartiklar som ständigt bombarderar jorden från alla håll. De kan ha energier miljontals gånger högre än vad vi själva kan åstadkomma i acceleratorer på jorden. Den höga energin gör de kosmiska partiklarna till perfekta budbärare i rymden. Men deras källa har förblivit ett mysterium. En stor del av den radioaktiva strålning som människor utsätts för på jorden utgörs av just kosmisk strålning. Som tur är kommer de energirikaste partiklarna sällan ända ner till marken. Vi skyddas av jordens atmosfär och magnetfält, men för framtida rymdfarare är...
Framtiden går inte att förutsäga, det är helt säkert enligt den amerikanska fysikern Michio Kaku.
För första gången har forskare lyckats beräkna protonens massa utifrån kvantmekanikens grundläggande ekvationer. Den väger 1,67x10 –27 kilo, en biljondel av en biljondel av ett gram.
Det finns inget tvivel om att Darwins förklaring är den korrekta när det gäller livets utveckling här på jorden.
Neutriner är partiklar som med sitt gåtfulla beteende länge har gäckat fysikerna. Elementära som de är, skulle de sakna massa och uppträda i naturen i tre olika skepnader.
Det ryktas bland bloggande fysiker att den gäckande Higgspartikeln kan ha visat sig bland miljoner andra spår.