Annons

partiklar

Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.
"Ännu så länge hypotetiska partiklar", så beskrev Jan S. Nilsson kvarkar i F&F 5/67.
Att en katt kan vara död och levande samtidigt ter sig som en omöjlighet i vår värld. Men kvantfysikaliskt är det inte alls omöjligt, fast då på atomnivå.
För att hylla Benjamin Franklin på hans 300-årsdag den 17 januari gör vi bäst i att citera vännen, den reformvänlige franske finansministern Jacques Turgot: "Till mannen
När trängselskatten införs i Stockholm den 3 januari 2006 kommer några bilar att slinka förbi gratis. Miljöbilar är nämligen undantagna från de nya avgifterna.
IceCube är ett nytt instrument som ska fånga neutriner, det vill säga partiklar som spårlöst genomkorsar nästan allt som kommer i deras väg.