Annons

psykiatri

I dag kom remissversionen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. En av nyheterna är att rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, rekommenderas som alternativ för vuxna med medelsvår till svår depression. Metoden går ut på att delar av hjärnan stimuleras med en elektromagnet utanför huvudet. I de tidigare riktlinjerna från 2010 fanns transkraniell magnetstimulering med, men bara som en möjlighet inom ramen för kontrollerade studier. Men nu är forskningsstödet alltså mer gediget. I remissversionen skriver Socialstyrelsen att ett 50-tal patienter...
August Arfwedson, en ung kemist, saknar 80 milli­gram av något han inte vet vad det är. Det är omkring år 1817, den moderna kemin har utvecklats snabbt under några decennier och redan är nästan femtio grundämnen beskrivna. August Arfwedsons läromästare, den berömde professor Jacob Berzelius, är en av förgrundsgestalterna. August Arfwedson har just analyserat petalit, ett mineral funnet på Utö i Stockholms skärgård, för att försöka bestämma vilka grundämnen det består av. När han nu summerar resultaten blir beståndsdelarnas sammanlagda vikt alldeles för liten. ”Förlust: 0,080”, skriver han...
Vad i hjärnan gör oss visa? Att över huvud taget ställa en sådan fråga som forskare hade ansetts närmast oseriöst för 20 år sedan. I dag är det något som några av världens mest respekterade hjärnforskare ägnar sig åt. En av dem är Dilip Jeste, professor vid University of California, San Diego, och tidigare ordförande i den amerikanska psykiatriorganisationen American psychiatric association. Dilip Jeste föddes i en liten stad i den indiska delstaten Maharashtra och flyttade i mitten av 1970-talet till USA för att bli psykiatriker. Hans intresse för åldrande och visdom började efter att han...
Risken för att bli psykotisk igen var dubbelt så stor för dem som regelbundet använde cannabis jämfört med icke-användarna. Enligt forskarna leder cannabisen till psykosen och inte tvärtom. De tillbakavisar även dem som hävdar att det skulle finnas gemensamma genetiska faktorer för att vara psykosnära och att röka på. Källa: JAMA Psychiatry
Du har helt rätt i att antalet personer med demens kommer att öka i framtiden, då fler och fler personer blir äldre. Man räknar med att antalet personer över 80 år i världen kommer att öka från 120 miljoner 2013 till 390 miljoner 2050. Eftersom förekomsten av demens är väldigt åldersberoende (1 procent vid 70 år, 25 procent vid 85 år, 50 procent efter 90 år), innebär det att antalet med demens i världen beräknas öka från 35 miljoner till 135 miljoner från 2013 till 2050. Den goda nyheten är att nya studier i västvärlden tyder på att den åldersspecifika förekomsten av demens verkar ha minskat...
JUBILEUMSPODDEN #9: Beach Boys album ”Pet Sounds” fyller 50 år. Efter det sjönk Brian Wilson in i psykisk ohälsa och drogmissbruk. Simon Kyaga, psykiatriker och världsledande forskare inom kopplingen mellan kreativitet och psykisk ohälsa samtalar med Modern Psykologis Jonas Mattsson om psykisk ohälsa och det kreativa geniet.