Färre självmord där elbehandling ges till tonåringar

I regioner där ECT ges till unga psykiskt sjuka dör färre i suicid. En ny kartläggning tyder på att psykiatrin bryter mot Socialstyrelsens riktlinjer för elbehandling vid svår depression.

Publicerad
Ung man står mot en skuggad vägg

En ny studie har undersökt om elbehandling och läkemedlen litium och klozapin kan minska risken för suicid hos yngre personer. Bild: Simon Josefsson/EyeEm/Getty Images.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 och 24 år. Psykisk sjukdom, som depression, bipolaritet, men också schizofreni kan finnas med i bilden.

– Det finns studier som indikerar att 90 procent av alla ungdomar som tar sitt liv har svår psykisk sjukdom, säger Adrian Desai Boström, forskare på centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet.

Adrian Desai Boström forskar vid Karolinska institutet. Bild: Privat

Att elbehandling (ECT) och läkemedlen litium och klozapin kan minska suicidtalen hos vuxna med svår depression, bipolaritet och schizofreni är känt. Men det har varit oklart om det också gäller yngre personer. En ny svensk studie tyder nu på att så kan vara fallet – för killar. För tjejer kunde kopplingen endast ses vid ECT-behandling. 

För tjejer sågs bara skillnad vid ECT

Adrian Desai Boström gick igenom fem års offentliga data från samtliga regioner i Sverige och jämförde antalet suicid med hur ofta ungdomarna behandlats med ECT, litium och klozapin. Åren som undersöktes var 2016 till 2020. Överdödligheten räknades fram genom att jämföra självmord bland 15–19-åringar med 20–24-åringar inom samma region.
– Regioner som behandlade fler unga med de här preparaten hade färre andel tonårspojkar som dog i självmord jämfört med unga vuxna, säger han.


Eftersom studien bygger på observationsdata kan forskarna ändå inte slå fast ett orsakssamband. 

– Men resultaten går i linje med det vi ser hos vuxna, säger han.

Vården är ojämlik

Vissa regioner använde inte alls ECT. Enligt Adrian Desai Boström är detta ett tecken på att vården är ojämlik.

– Det är anmärkningsvärt att flera stora regioner som Skåne, Örebro, Östergötland och Västerbotten inte gav ECT till en enda manlig ungdom på fem år och att Örebro, Södermanland och Dalarna inte gett klozapin till en enda tonårspojke, säger han.

Skillnader fanns också i användning av litium, men inte lika stora.

Går emot riktlinjerna

Under studieperioden behandlades i genomsnitt 982 vuxna i åldersgruppen 18–39 år med ECT per år. ECT-behandlingar till yngre är däremot fortfarande mycket ovanliga i hela landet. Halland, som använde ECT mest till tonårspojkar sett till sin befolkningsstorlek, gjorde det fem gånger på fem år. 

– Det står i kontrast till Socialstyrelsens riktlinjer, som sedan 2016 årligen gått ut med ett starkt ställningstagande om att hälso- och sjukvården med högsta möjliga prioriteringsgrad bör erbjuda ECT till ungdomar efter pubertetsdebut, om de har vissa former av svåra depressioner, säger han.

Om behandlingarna

ECT: Elbehandling innebär att hjärnan får svaga pulser av elektrisk ström under några sekunder. Ger snabb effekt vid svåra symtom på depression. Det kan även ges till personer som inte har blivit hjälpt av annan antidepressiv behandling.

Litium: Det hittills mest beprövade läkemedlet för att stabilisera humöret vid bipolär sjukdom.

Klozapin: Ett av flera antipsykotiska läkemedel som används vid schizofreni.

Källa: 1177

Socialstyrelsen om ECT till unga

Rekommendationer: Hälso- och sjukvården bör erbjuda ECT till ungdomar efter pubertetsdebut med svår depression och psykotiska symtom, katatoni eller behandlingsresistens (prioritet 1).

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad samt att åtgärden ger måttlig till stor effekt på diagnosfrihet (det vill säga remission) och depressionssymtom hos vuxna, samtidigt som det finns klinisk erfarenhet av att ECT har effekt på depressionssymtom hos ungdomar. Åtgärden kan vara livräddande och ger en snabbare effekt på depressionssymtom jämfört med antidepressiv läkemedelsbehandling.

Källa: ”Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom”, Socialstyrelsen, 2021.

Behöver du hjälp?

Föreningen Minds självmordslinje är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når Självmordslinjen på telefon 90101 och på chatt. De har öppet dygnet runt, varje dag. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112. 

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor