Annons

psykologi

1. Psykisk hälsa ... finns den? ”Liv är partiklar i rörelse.” ALBERT EINSTEIN ”Min nyfikenhet och förundran över människan och hur hon hanterar livet är lika stark idag som när jag påbörjade min psykologutbildning i början av 1970-talet. Det har alltid känts meningsfullt att vistas i ett kontinuerligt kunskapssökande, med målet att öka människors välbefinnande. Men onekligen finns det smolk i bägaren. Den psykiska ohälsan tycks öka och tragiskt nog med högre fart och intensitet bland barn och ungdomar. Psykiatrin gör nog sitt bästa för att ta hand om människor när de tappar fotfäste, men det...
Även om de flesta av oss är medvetna om spridning och effekter av covid-19, är det många som trotsar myndigheternas rekommendationer. Wiley Wakeman, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar beteendet sett ur socialpsykologin. Det vi ägnar oss åt är för det första pluralistisk okunnighet . Vi som individer kan egentligen ha samma uppfattning om vad som är rätt beteende i en viss situation, till exempel att hålla ett visst avstånd till varandra i mataffären. Men när ingen annan håller den sociala distansen, kan det vara generande att själv ta första steget, enligt Wiley Wakeman. – Nu...
Tänk dig att du just ska tvätta händerna. Du känner dig stressad. Alla förutsättningar för att göra en riktigt slarvig handtvättning är på plats. Men när du lyfter blicken ser du en lapp på spegeln: "Tvätta händerna i minst 30 sekunder för att undvika spridning av covid-19. Ett bra knep är att sjunga Blinka lilla stjärna". Ovanstående är ett exempel på nudging, puffning. Även om man redan vet att man borde tvätta händerna noggrant kan en puff behövas för att faktiskt göra rätt i stunden. Puffar kan vara mycket effektiva. Begreppet myntades av beteendeekonomen Richard Thaler som fick den...
2018 placerades 23 100 utsatta barn och unga i familjehem. De allra flesta hamnade hos främlingar i så kallade rekryterade familjehem, medan en knapp femtedel placerades hos släkt eller andra närstående till familjen. Jämfört med rekryterade familjehem tyder studier på att barn som hamnar i släktinghem tycks må bättre . Inom forskningen är gruppen släktinghemsföräldrar dock relativt outforskad i Sverige. Någon som velat kasta ljus över dem och deras upplevelse är Sofia Linderot, filosofie doktor i socialt arbete som disputerat med en avhandling i ämnet vid Lunds universitet: Av kärlek och...
Det är inget nytt fenomen vi ser. Men omfattningen av coronaskämt känns kanske överväldigande på grund av nya former av spridning. Vi skämtar om Corona-öl, om hur det är att leva isolerat från varandra, om hur vi bunkrade toapapper. Enligt forskare är det ett sätt att hantera kriser som går långt tillbaka i mänsklighetens historia, vilket också framkom i en forskardebatt som Göteborgs universitets samhällsfakultet nyligen arrangerade tillsammans med Folkuniversitetet. – I alla tider har man skämtat om det som är svårt. Det handlar om ett yttre hot som måste hanteras. Redan i Boccaccios...
Du står i hallen och ser dig själv i spegeln. Men det är en illusion. Du har VR-glasögon på dig. Kvinnokroppen du ser finns bara en virtuell värld. Illusionen ingår i ett experiment som testar hur hjärnan påverkas av att möta en aggressiv person, antingen direkt eller som passiv åskådare. De passiva åskådarna är också försökspersoner med VR-glasögon på sig. De ser kvinnan i hallen från sidan, som på film. I nästa steg blir samtliga undersökta i en hjärnkamera. Där får de se en inspelad situation som utspelar sig i den virtuella hallen där de nyss har varit. En kostymklädd man dyker upp. Han...