Annons

psykologi

Genom att låta flera generationer göra samma intelligenstest vid en viss ålder har man exempelvis kunnat visa att dagens generation av 20-åringar är intelligentare än föregående generationers 20-åringar. Denna förändring, den så kallade Flynneffekten, anses vara orsakad av förbättringar i bland annat utbildningsnivå, hälsa och nutrition. Man har också visat att förbättringen i intelligens är större i de länder som har haft en större förändring av levnadsförhållanden än i länder med mindre förändringar. I linje med detta har senare års forskning kunnat visa att Flynneffekten är något större...
En grupp försökspersoner fick i enkätform ta del av olika scenarier, till exempel att gå på en offentlig toalett som luktar starkt av främmande människors kiss eller att personen på sätet bredvid tar av sig skorna och luktar fotsvett. – Försökspersonerna fick ranka hur äcklade de blev av sådana saker. Vi frågade även hur äcklad man var av lukten av sitt eget bajs. Svaren vägdes sedan ihop till ett äckelindex, säger Jonas Olofsson , forskare i psykologi vid Stockholms universitet. Tidigare experiment med verkliga dofter har visat att de personer som uppger mer äckelkänslor i enkäter även...
Det har forskare kommit fram till genom att kombinera satellitbilder av 253 lågstadiebarns hemadresser i Barcelona med MRI-bilder av deras hjärnor. Analysen visade att de barn som vuxit upp i grönare områden hade större volym av grå och vit substans i delar av hjärnan som kopplats till kognitiva förmågor. Barnen fick även göra tester som mäter kognitiva förmågor som arbetsminne och uppmärksamhet. Tidigare forskning inom samma projekt visar att lågstadiebarn som har skolgårdar med större grönytor har bättre arbetsminne och mindre uppmärksamhetsproblem än barn på skolor med mindre grönska. I...
I ett pågående forskningsprojekt vid Stockholms universitet tränar 100 par upp sina relationer. De fyller i enkäter och genomgår olika övningar. Alla är över 18 år och har varit sammanboende i minst ett halvår. Per Carlbring är professor i psykologi vid Stockholms universitet och leder detta forskningsprojekt, som heter Valentinstudien . – Deltagarna ska vilja förbättra sina relationer, och de får gå igenom ett nioveckorsprogram. En viktig del är att träna på att öka de positiva beteendena inom relationen och minska de negativa. De får till exempel träna på att visa både fysiskt och muntligt...
Närmare 700 britter som genomgått ett personlighetstest fick frågan om de någonsin blivit bitna av en hund. En fjärdedel svarade ja. Det visade sig att de flesta som drabbats hamnade högt på en sjugradig skala som mäter ängslighet ( neuroticism ). För varje steg uppåt på skalan ökade risken med 23 procent. Forskarna bakom studien kan inte avgöra vad effekten beror på, men misstänker att ett neurotiskt beteende provocerar hundar att bitas. Källa: Journal of Epidemiology and Community Health .
Många experiment har visat att minoritetsgrupper eller underrepresenterade grupper kan drabbas av så kallad stereotypisering och därmed prestera sämre i olika sammanhang. Exempelvis kan det innebära att man i ett upplevt underläge blir mer självmedveten eller nervös, vilket kan försämra prestationsförmågan. För att undersöka detta har forskare vid University of Sheffield analyserat över fem miljoner schackpartier med över 160 000 tävlingsspelare i internationella tävlingar under åren 2008–2015. Omkring en tiondel av spelarna var kvinnor, vilket medförde att stereotypiseringsteorin kunde...