Annons

psykologi

Det här med sömnmediciner är en komplex fråga, och för att göra det än knepigare ger olika sömnmediciner olika effekter på sömnen för olika personer. I många fall – kanske de flesta – kan det vara bättre att inte ta sömnmedicin, utan att helt enkelt vänta ut att sömntrycket ger effekt. I normalfallet finns ingen anledning att vara orolig över några nätters kortare sömn, utan kroppen tar igen det när behovet blir stort nog. Förlorad sömn tas också igen i djup snarare än i tid. Det betyder att om man har sovit kortare än vanligt en period kommer man att sova djupare när man väl sover, och...
Visst har det funnits ett evolutionärt tryck för människor och andra djur att undvika faror, vilket i sin tur har påverkat vår hjärna och hur den reagerar på sådant som kan vara farligt. Men det är bara en sida av myntet. Samtidigt har det funnits ett evolutionärt tryck att trotsa faror (i synnerhet icke-livshotande sådana) då detta gör det möjligt för oss att utforska vår miljö, hitta föda, partner och så vidare. Att undvika sådant som kan vara farligt innebär alltså en kostnad, och överdriven försiktighet är helt enkelt inte bra för överlevnad och reproduktion. Hos människor tar detta sig...
Föräldrar som läser ihop med sina barn använder sällan bryska metoder. Och läsningen gör det lättare för barn att koncentrera sig. Det hävdar forskare vid Rutgers university , USA. Forskarna undersökte hur 2 165 mammor läste ihop med sina barn vid ett och tre års ålder. Forskarna hittade en stark koppling mellan läsning och såväl barnens som mödrarnas beteende. De mammor som läste med sina barn vid ett års ålder var sällan ovänliga mot barnen när dessa fyllt tre år. Och de mammor som ofta ägnade sig åt högläsning med sina treåringar tog sällan till tuffa tag efter att de fyllt fem år. De barn...
I studien har forskarna tittat på ungefär 100 artiklar från högt ansedda publikationer, och hittat stora brister i hur detaljerat placebobehandlingen beskrivs. I synnerhet genom att data utelämnats om exempelvis vilket ämne placebon bestått av, hur den varit utformad, vem som gett behandlingen, och hur. Detta trots att det finns väletablerade riktlinjer både för hur den aktiva- och placebobehandlingen ska beskrivas i en studie. Karin Jensen är docent på Karolinska institutets institution för klinisk neurovetenskap. Hon forskar om placebo och frustreras ofta över hur bristfälligt den beskrivs...
Det finns många olika anledningar till varför grupparbeten ibland fungerar bra och leder till positiva erfarenheter hos gruppmedlemmarna och ibland vice versa. Forskning har till exempel visat att det finns många starka processer som påverkar gruppmedlemmarna på en omedveten nivå. En av de viktigaste faktorerna för hur gruppens medlemmar gemensamt kommer att ta sig an uppgiften och vilka processer som kommer att utvecklas i gruppen är gruppuppgiften. Om uppgiften är utformad så att den uppmuntrar till samarbete, gemensam ansträngning och att allas bidrag behövs ökar möjligheten för ett...
Den amerikanska bloggaren Heather Armstrong är en framgångsrik influencer , vilket betyder att hon bloggar om sitt liv på ett sätt som ger många följare och därmed intäkter från annonsörer. Från början låg fokus på dråpliga historier om föräldraskapets vedermödor. Nu skriver hon om depressioner. Efter en 18 månader lång kamp mot en svår depression bestämde sig Heather Armstrong för att delta i ett experiment. Som en av tio försökspersoner fick hon injektioner med det mjölkvita narkosmedlet propofol vid tio tillfällen. Förhoppningen var att det skulle häva depressionen. Heather Armstrong...