Annons

psykologi

Meditation påverkar hjärnan på många sätt. Den israeliska hjärnforskaren Aviva Berkovich-Ohana vid University of Haifa har upptäckt förändringar i något som kallas DMN, default mode network , hos människor som ägnat mer än 10 000 timmar åt meditation med fokus på mindfulness. Redan för 20 år sedan upptäckte forskare att aktiviteten ökar i en rad områden utspridda i hjärnbarken hos en person som är vaken utan att koncentrera sig på något särskilt. Aktiviteten är ett slags bakgrundsbrus. Den minskar om man fokuserar på att lösa en matematisk ekvation eller på något annat som är mentalt krävande...
Det är glädjande att cancerbehandlingarna har blivit allt bättre och att vi har allt fler canceröverlevare, även i den äldre befolkningen. Baksidan är att fler människor lever med följdtillstånd och följdsjukdomar från sin cancerbehandling. Nedsatt tankeförmåga, vilket inkluderar minne, är en av dessa oönskade konsekvenser. Behandlingsarsenalen vid cancer omfattar kirurgi, strålbehandling, cellgifter, biologiska läkemedel och hormonläkemedel. Alla dessa behandlingar – samt den psykiska belastningen som det innebär att drabbas av svår sjukdom – kan tänkas påverka tankeförmågan. För kirurgi med...
Tack för din fråga, som jag får lite nu och då. Det tycks finnas en diffus uppfattning om att högt intelligenta personer har en hög realitetsanpassning och ser hur illa det är ställt i världen och därför drabbas av psykisk ohälsa, till exempel depression. Det är möjligt att de ser världen med skarpa ögon och utan dimsyn, men välgjorda studier ger vid handen att högintelligenta mer sällan är deprimerade än de med lägre begåvning. Hög begåvning tycks snarare skydda mot psykiatrisk sjukdom. För att vara tydlig: Visst kan man bli deprimerad som högintelligent, men i jämförelse med personer med...
Tidigare har man sett att ögonrörelseterapi, emdr, och kognitiv beteendeterapi, kbt, kan fungera för att behandla posttraumatisk stress, ptsd, hos vuxna. I sina riktlinjer bedömer dock Socialstyrelsen det vetenskapliga underlaget som otillräckligt till begränsat, men att det finns god klinisk erfarenhet av ögonrörelseterapi vid ptsd. På ett internationellt plan så rekommenderar WHO ögonrörelseterapi vid ptsd för vuxna medan forskningsunderlaget för unga bedömts som mer begränsat. I ögonrörelseterapin fokuserar patienten på behandlarens finger som rör sig fram och tillbaka framför ögonen...
Barn som går på så kallade genusneutrala förskolor är mer intresserad av att leka med andra barn som de inte känner sedan tidigare av motsatt kön. De uttrycker också mindre könsstereotypa åsikter. Däremot lägger de märke till andra människors kön i lika hög grad som barn på ”vanliga” förskolor. De väljer också att leka med barn de redan känner av samma kön i samma utsträckning oavsett pedagogik. Det visar forskare vid Uppsala universitet, Oxford Brookes University, Storbritannien, och University of Wisconsin-Madison, USA, som har jämfört 30 stycken 3–6-åringar på en genusneutral förskola med...
Nationalekonomen Mitesh Kataria har jämfört sluttider i långdistanslopp med löparnas egna uppskattningar av sin sluttid inför tävlingen. I studien ingick 10 grupper som sprang Stockholm maraton, Stockholm halvmaraton, Göteborgsvarvet (halvmaraton) eller Lidingöloppet (30 km) år 2015 eller 2016. De flesta löpare trodde att de skulle springa något snabbare än de egentligen gjorde, och mest optimistiska var männen. I genomsnitt missbedömde män sin sluttid med 2,59 minuter för halvmaraton, 6,49 minuter för Lidingöloppet och 4,15 minuter för maraton. För kvinnor var motsvarande siffror 1,81, 3,78...