Annons

psykologi

Många experiment har visat att minoritetsgrupper eller underrepresenterade grupper kan drabbas av så kallad stereotypisering och därmed prestera sämre i olika sammanhang. Exempelvis kan det innebära att man i ett upplevt underläge blir mer självmedveten eller nervös, vilket kan försämra prestationsförmågan. För att undersöka detta har forskare vid University of Sheffield analyserat över fem miljoner schackpartier med över 160 000 tävlingsspelare i internationella tävlingar under åren 2008–2015. Omkring en tiondel av spelarna var kvinnor, vilket medförde att stereotypiseringsteorin kunde...
Perfektionismen bland unga har ökat markant mellan 1989 och 2016. Det visar en genomgång av 164 studier med sammanlagt 41 600 studenter i USA, Kanada och Storbritannien. Samtliga studier som samlats ihop mätte tre sorters perfektionism. Perfektionism riktad mot sig själv hade ökat med 10 procent, perfektionism som man riktar mot andra hade ökat med 16 procent, medan perfektionism som upplevs komma från omgivningen riktad mot en själv hade ökat med hela 32 procent. Som orsaker till att perfektionismen breder ut sig bland unga föreslår forskarna den nyliberala samhällsutvecklingen som går mot...
Många forskare har försökt förstå och beskriva fenomenet ”hänthet”, men något enkelt och definitivt svar på frågan om dess orsaker finns inte ännu. Vi har faktiskt snarare rört oss i motsatt riktning på senare år – ju mer avancerad teknik vi får för att studera skillnaderna mellan hjärnans två sidor, desto längre kommer vi från ett allmängiltigt svar. Hänthet beror på att våra hjärnhalvor specialiserar sig på olika färdigheter, men principerna för hur denna specialisering går till har visat sig vara mindre generella än man tidigare trott. Hänthet är inte ett isolerat fenomen, utan samverkar...
I Gottsunda i Uppsala genomfördes i maj 2014 en dans för att öka valdeltagandet. Ett dussintal tjejer med gula T-shirts där det stod ”RÖSTA!” med svarta bokstäver dansade till hiphopmusik. Gottsunda är ett så kallat utanförskapsområde där valdeltagandet ligger långt under rikssnittet, som var 86 procent i senaste riksdagsvalet. Dansen arrangerades av Gottsunda Dans och Teater samt Uppsala kommun. Det var en av många insatser för att öka valdeltagandet bland dem som inte röstar. Sverige har ett internationellt sett mycket högt valdeltagande i riksdagsvalen. Men det finns stora och växande...
Män tenderar att tolka kvinnors beteende som mer sexuellt inbjudande än vad kvinnorna avser. Mönstret har konstaterats i flera olika studier. Men beror det på att män överskattar kvinnornas sexuella intentioner – eller på att kvinnor underrapporterar sina avsikter när de blir tillfrågade? Både och, enligt en ny studie i Journal of Personality and Social Psychology . Forskarna lät 300 heterosexuella amerikaner ange vilket deras uppsåt skulle vara med ett visst beteende – och sedan hur de skulle tolka en annan person som betedde sig på samma sätt. Både män och kvinnor tolkade beteendet hos...
Personer som kan känna hur snabbt deras hjärta slår är mer benägna att ge bort pengar. Det visar en variant av det så kallade diktatorspelet, där deltagarna får en summa pengar som de sedan kan välja att dela med sig av. Experimentets deltagare gav i genomsnitt bort 220 kronor av 570 kronor. När forskarna även lät deltagarna lyssna på olika rytmer och identifiera vilken som låg närmast deras egen puls, kunde de se ett samband mellan kroppskännedom och generositet. De som var 10 procent bättre än genomsnittet på att identifiera sin puls gav bort 55 kronor mer. Men när deltagarna fick en...