Annons

psykologi

Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom. Det kan handla om öka ungdomars kunskap om mobbningens konsekvenser, låta äldre ungdomar lära yngre om nätsäkerhet, eller öka ungdomars empati genom rollspel samt ge dem fler strategier i konflikthantering. Översikten går igenom aktuella forskningsrön från nio olika länder och beskriver olika insatser som visat sig vara effektiva i kampen mot nätmobbning. – Med tanke på alla metoder som finns, är...
Studien bygger på två skolklasser i London. Under ett läsår fick den ena klassen tekniklektioner baserade på kursplanen som gäller i hela Storbritannien. Den andra fick lektioner med en speciell twist: att designa astmakit för småbarn med inbakade empatiövningar under arbetets gång. Målet var att undersöka om det kunde ge kreativiteten en skjuts, berättar Bill Nicholl , en av studiens författare som forskar vid University of Cambridge. – Problem inom design och ingenjörskonst kräver kreativa lösningar. Designern måste först identifiera behoven hos sin målgrupp, och sedan utvärdera hur väl den...
Upp till 2,5 procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas lida av samlarsyndrom – ett tillstånd där man samlar på sig överdrivet mycket saker. Det kan gå så långt att personens bostad blir obrukbar, eller så förfallen att den boende hotas av vräkning. De behandlingar som hittills visats ha effekt bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Under en KBT-behandling får patienter utmana sina rädslor och öva upp konkreta strategier för hur de kan tänka och handla kring sin problematik för att må bättre. – Problemet är att så få med samlarsyndrom svarar bra på behandlingen – bara omkring 25 till 30...
Att vaggvisor kan göra spädbarn lugna har visats i flera tidigare studier. Men ofta har vaggvisorna varit på barnets modersmål och från samma kultur. Det går därför inte att säga varifrån lugnet kommer – är det musiken, eller igenkänningen av melodin och språket som skapar trygghet? Den frågan ville amerikanska forskare besvara genom att låta drygt 140 spädbarn mellan 2 och 14 månader gamla se och höra tecknade figurer sjunga på främmande språk från andra kulturer. Vaggvisor lugnade oavsett språk Under experimentet fick barnen höra åtta sånger från två animerade figurer som turades om att...
När Lisen var fem år dog hennes mamma i spanska sjukan. Pappan var frånvarande så Lisen blev föräldralös. Hon växte upp med släktingar, i relativ fattigdom, och i ett Sverige med betydligt fler prövningar än vi är vana vid i dag. Ändå levde hon ett långt och förhållandevis lyckligt liv. Lisens barnbarn blev psykiater, professor vid Karolinska institutet och nu debutförfattare. I boken Olyckliga i paradiset tar Christian Rück utgångspunkt från sin mormors livsresa och ställer sig frågan varför så många i dag tycks må så dåligt när vi jämfört med Lisen och hennes generation egentligen har det...
Frågan intresserar forskare vid Unviersité de Lausanne och för att ta reda på mer har de skapat ett nätverktyg där den som vill kan gå in och beskriva sina känslors färgdimensioner. Hittills har närmare 5000 personer från 30 länder och sex kontinenter använt verktyget. Svaren analyseras fortgående av ett internationellt forskarteam på 36 personer. Vad har de då kommit fram till? Rött och svart är de färger som starkast kopplas till känslor medan de flesta verkar ha en sval relation till brunt. Det finns en hel del färgassociationer som vi delar över hela jorden. Svart kopplar de flesta till...