Annons

psykologi

En grupp chilenska forskare lät 28 psykoterapeuter och 547 patienter, som behandlades för depression, svara på skattningsformulär om den terapeutiska situationen. Det hela pågick under sju behandlingsveckor i syfte att kartlägga hur kön, ålder och inkomst påverkar den terapeutiska alliansen, det vill säga bandet mellan terapeut och patient. Det visade sig att en bra terapeutisk allians lättast uppstod när psykoterapeuten var yngre eller jämnårig med patienten. Dessutom spelade socioekonomisk tillhörighet roll – den terapeutiska relationen påverkades positivt om terapeuten hade högre...
Än så länge är det omöjligt att ställa en säker autism-diagnos innan barn blivit 2–3 år gamla. I Projekt Småsyskon, som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet, är målet att upptäcka autism redan hos spädbarn. Genom olika tester av yngre syskon till barn med autism har forskarna tidigare kunnat se ett samband mellan autism och svårighet att koppla ihop syn- och hörselintryck. En ny studie i Nature Communications visar att barn med autism också är mer ljuskänsliga. I studien undersöktes pupillens ljusreflex hos barn vid 9–10 månaders ålder. De barn som senare fick...
En rad uppmärksammade studier har tidigare visat att flerspråkiga individer skulle ha bättre exekutiva funktioner, som arbetsminne, impulskontroll och fokuseringsförmåga. Men enligt en ny metaanalys av 152 studier i tidskriften Psychological Bulletin , där forskarna bland annat har kompenserat för så kallad publikationsbias (att oönskade resultatet läggs åt sidan), syns inga sådana positiva effekter på exekutiva funktioner. Förra året kom liknande kritik mot studier som visat att flerspråkighet kan skjuta upp demenssymtom. En genomgång som publicerades i Journal of Alzheimer’s Disease visade...
7 frågor till Ida flink, forskare i psykologi vid Örebro universitet. 1 | Varför har ni skrivit boken? – Det står mycket om sömn i medierna som kan låta alarmistiskt. Ofta kan de här larmen skapa mer stress. Vi vill avdramatisera sömnen, men samtidigt framhålla vikten av att avsätta tid och vårda sömnen. 2 | Kan oron för sömnproblem göra problemen värre? – Ja, det finns mycket forskning som visar det. Därför vill vi förmedla att man ska ta det lugnt. Sömnen ska prioriteras, men det tillhör livet att man ibland sover lite sämre eller mindre. Då kan man göra ganska mycket själv för att komma...
Efter mycket tjat fick Agnes Ericsson sin första smarta telefon när hon var nio år. Då hade redan de flesta av hennes kompisar i skolan norr om Stockholm en egen mobil. Nu går hon i åttan, ska snart fylla 15, och förutom på lektionerna är telefonen nästan alltid med. Snapchat, Instagram och Youtube är de appar som hon använder mest. Varje dag blir det tre, fyra timmar. – Jag vill snabbt kunna kolla nya notiser från mina vänner, och är jag lite uttråkad så tittar jag alltid på mobilen, säger hon. Hon är inte ensam. Enligt Statens medieråd är mobilen numera en integrerad del av svenska barns...
Genom att låta flera generationer göra samma intelligenstest vid en viss ålder har man exempelvis kunnat visa att dagens generation av 20-åringar är intelligentare än föregående generationers 20-åringar. Denna förändring, den så kallade Flynneffekten, anses vara orsakad av förbättringar i bland annat utbildningsnivå, hälsa och nutrition. Man har också visat att förbättringen i intelligens är större i de länder som har haft en större förändring av levnadsförhållanden än i länder med mindre förändringar. I linje med detta har senare års forskning kunnat visa att Flynneffekten är något större...