Annons

psykologi

Vad är det som gör hunden till människans bästa vän? I boken Hundens kärlek söker hundforskaren och psykologiprofessorn Clive Wynne svar på vad som gör hunden så speciell. Vi får följa med till labbet, till varghägn och till hem för herrelösa hundar. Författaren vrider och vänder på frågan och går igenom den senaste hundforskningen som använder sig av såväl genanalyser som magnetkameror. Han avfärdar att hundar skulle ha en särskild intelligens som gör att de kan tolka vad vi tvåbenta vill. Unikt för hunden är i stället förmågan att knyta starka – ja till och med överdrivet starka –...
I en forskningsstudie som genomförts av Cecilia Stenfors tillsammans med forskare vid University of Chicago och University of Michigan i USA, samt University of British Columbia i Kanada, undersökte forskarna hur kognitiv prestation och humör påverkades av olika typer av naturliga miljöer och intryck, jämfört med urbana sådana. Forskarna fann att vistelser i naturen gav positiva effekter på kognitiv prestation, men även bilder kunde i viss mån ha en positiv inverkan. Mer än 500 deltagare medverkade i de experimentella delstudierna. Vissa av deltagarna testades före och efter ett besök i ett...
Grannar erbjuder sig att handla, musiker spelar för fullsatta balkonger, en 84-årig sjuksköterska som borde sitta i karantän hoppar in och jobbar på äldreboendet när det fattas personal. Varför väcks vår medkänsla så här i coronatider – och hur länge hänger den kvar?
Blir man frisk av att läsa en roman, en novell eller en dikt? Ja, enligt forskare inom biblioterapi. Både självhjälpsböcker och skönlitteratur kan leda till bättre psykiskt välbefinnande.
Det har forskats om lögnens psykologi under 40 år. En slutsats är att det är svårt att avgöra om en person ljuger eller talar sanning. Många, däribland en del poliser, tror att de kan avslöja lögnare genom kroppsspråket. Men forskningen visar på motsatsen – det finns inte några säkra ledtrådar i kroppsspråket. Ett bättre sätt är att lyssna på vad personen säger. Genom att ställa frågor strategiskt kan poliser förbättra sin förmåga att avslöja misstänktas lögner. I många länder används polygrafen som lögndetektor. Den mäter psykofysiologiska förändringar vad gäller blodtryck, svettningar i...
1. Psykisk hälsa ... finns den? ”Liv är partiklar i rörelse.” ALBERT EINSTEIN ”Min nyfikenhet och förundran över människan och hur hon hanterar livet är lika stark idag som när jag påbörjade min psykologutbildning i början av 1970-talet. Det har alltid känts meningsfullt att vistas i ett kontinuerligt kunskapssökande, med målet att öka människors välbefinnande. Men onekligen finns det smolk i bägaren. Den psykiska ohälsan tycks öka och tragiskt nog med högre fart och intensitet bland barn och ungdomar. Psykiatrin gör nog sitt bästa för att ta hand om människor när de tappar fotfäste, men det...