Annons

psykologi

Det finns många olika anledningar till varför grupparbeten ibland fungerar bra och leder till positiva erfarenheter hos gruppmedlemmarna och ibland vice versa. Forskning har till exempel visat att det finns många starka processer som påverkar gruppmedlemmarna på en omedveten nivå. En av de viktigaste faktorerna för hur gruppens medlemmar gemensamt kommer att ta sig an uppgiften och vilka processer som kommer att utvecklas i gruppen är gruppuppgiften. Om uppgiften är utformad så att den uppmuntrar till samarbete, gemensam ansträngning och att allas bidrag behövs ökar möjligheten för ett...
Den amerikanska bloggaren Heather Armstrong är en framgångsrik influencer , vilket betyder att hon bloggar om sitt liv på ett sätt som ger många följare och därmed intäkter från annonsörer. Från början låg fokus på dråpliga historier om föräldraskapets vedermödor. Nu skriver hon om depressioner. Efter en 18 månader lång kamp mot en svår depression bestämde sig Heather Armstrong för att delta i ett experiment. Som en av tio försökspersoner fick hon injektioner med det mjölkvita narkosmedlet propofol vid tio tillfällen. Förhoppningen var att det skulle häva depressionen. Heather Armstrong...
Att ungas humör kan försämras av sömnbrist, det är något forskningen har vetat länge och är ingen nyhet i sig. Men studier för att se om äldre påverkas lika mycket har lyst med sin frånvaro, fram till nu. Forskare vid Stockholms universitet utsatt både unga och äldre för en sömnlös natt – och sett att äldre klarar sig bättre. Lika sömniga – olika humör Forskargruppen delade in 218 helt friska personer i två grupper. Den ena fick sova hemma som vanligt, medan den andra stannade uppe en hel natt i sömnlabbet. Grupperna bestod av både yngre och äldre, i åldrarna 18 - 30 och 60 - 72 år. Dagen...
Personliga trauman blir till triumfer när de delas och sprids exponentiellt i sociala medier. Samtidigt är det ett helt nytt kvinnoideal som visas upp av dagens framgångsrika kvinnliga bloggare och influencers. Det menar Magdalena Petersson Mc Intyre, forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har gjort intervjuer med influencers och bloggare vars affärsidé är att via sociala medier sprida bilder på sin ”lifestyle”. Det handlar om konsumtion, familjeliv, äktenskap, heminredning och hur man ska klä sig. Magdalena Petersson Mc Intyre visar i sin forskning att det liv som visas...
Missbruk sätter spår i den psykologiska utvecklingen på flera olika sätt. Jag kommer här främst att fokusera på alkoholmissbruk, men bilden sammanfaller ofta med andra former av substansmissbruk. Missbruk leder ofta till sämre funktion i frontalloben – hjärnans centrum för planerings- och organisationsförmåga, konsekvenstänkande och impulskontroll. Ju tidigare missbruket påbörjats, desto större är risken att hjärnans utveckling påverkas negativt – och just frontalloben är extra sårbar då den utvecklas fram till cirka 25-årsåldern. Hjärnans belöningssystem påverkas också med tiden av missbruk...
Resultaten från den största svenska befolkningsstudien av svenska folkets sexuella och reproduktiva hälsa visar på stora skillnader mellan könen. 58 procent av den svenska befolkningen anser att de har ett bra sexliv, men samtidigt säger 42 procent av kvinnorna att de har upplevt sexuella trakasserier och 39 procent att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. – Studien slår fast att vi inte har nått jämlikhet när det gäller sexuell hälsa, säger Tommy Eriksson, utredare på Folkhälsomyndigheten som arbetat med rapporten. Av svenska män säger bara var tionde man att de har upplevt sexuella...