Annons

psykologi

Det är inget nytt fenomen vi ser. Men omfattningen av coronaskämt känns kanske överväldigande på grund av nya former av spridning. Vi skämtar om Corona-öl, om hur det är att leva isolerat från varandra, om hur vi bunkrade toapapper. Enligt forskare är det ett sätt att hantera kriser som går långt tillbaka i mänsklighetens historia, vilket också framkom i en forskardebatt som Göteborgs universitets samhällsfakultet nyligen arrangerade tillsammans med Folkuniversitetet. – I alla tider har man skämtat om det som är svårt. Det handlar om ett yttre hot som måste hanteras. Redan i Boccaccios...
Du står i hallen och ser dig själv i spegeln. Men det är en illusion. Du har VR-glasögon på dig. Kvinnokroppen du ser finns bara en virtuell värld. Illusionen ingår i ett experiment som testar hur hjärnan påverkas av att möta en aggressiv person, antingen direkt eller som passiv åskådare. De passiva åskådarna är också försökspersoner med VR-glasögon på sig. De ser kvinnan i hallen från sidan, som på film. I nästa steg blir samtliga undersökta i en hjärnkamera. Där får de se en inspelad situation som utspelar sig i den virtuella hallen där de nyss har varit. En kostymklädd man dyker upp. Han...
Fira när det har gått bra för dig, säg tack till någon som håller upp dörren, ta trapporna i stället för rulltrappan och gör något du är bra på. Se där, några enkla lyckoråd i denna fina lilla bok om lycka som ekonomiprofessorn Micael Dahlen har skrivit. Boken är verkligen ett fynd – liten, snabbläst, kul och forskningsgrundad. Micael Dahlen går igenom lyckoforskningen på ett personligt vis och ger läsaren några enkla tips för att bli lyckligare. Det är kanske inte rocket science , men likafullt ger boken värdefulla små tips: Var lite extra snäll. Träna på att vara tacksam. Rör dig mera...
Ja, det finns likheter men också viktiga skillnader. Både bön och mindfulness kan beskrivas som aktiviteter som får personen att stanna upp, stilla sig, och rikta uppmärksamheten mot något som ger tillvaron en fördjupad dimension. Men de kan skilja sig åt i fråga om innehåll, teknik, upplevelse och syfte. Mindfulness kan användas för religiösa ändamål – men kan även användas i helt sekulära sammanhang utan några religiösa eller andliga syften. Det är alltså tänkbart att en kristen person använder både bön och mindfulness som en del av sin kristna praktik, att en buddhist använder både bön och...
Idén om undermedveten, så kallad subliminal, reklam både fascinerar och skrämmer. Fascinerar därför att den skulle innebära att det går att styra människor, skrämmer för att vi själva skulle kunna utsättas för sådan påverkan. Självklart skulle reklambranschen vara mycket intresserad av sådana metoder. Tyvärr verkar det dock finnas en stor mängd dålig forskning på detta område. Exempelvis pekar allt på att de omtalade tidiga studier som gjorde konceptet känt faktiskt aldrig genomfördes. De var bara ett påhitt av någon i reklambranschen. Fenomenet subliminal perception som sådant, att vi tar...
Internet är i dag det vanligaste sättet att träffa sin partner. Men hur påverkas kärleken av att vänner ersätts av algoritmer för att hitta den rätta? Inte så mycket, enligt forskare som undersökt kärlek på nätet.