Annons

psykologi

Social ångest debuterar oftast innan femton års ålder och innebär en stark och ihållande rädsla för att bli granskad eller bedömd i sociala sammanhang. Kognitiv beteendeterapi, kbt, har tidigare visat sig hjälpa. – Men eftersom tillgången till psykologer som kan ge behandling ansikte mot ansikte är begränsad ville vi undersöka hur internet-kbt fungerar, säger Martina Nordh, legitimerad psykolog och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet, och studiens förstaförfattare. Det är viktigt att sätta in effektiv behandling så snart som möjligt för att problemen inte ska...
Svar av Josefine Andin och Carine Signoret , forskare i kognitiv hörselvetenskap, Linköpings universitet För att avgöra varifrån ett ljud kommer tar hjärnan emot information från båda öronen. När ljudet kommer rakt framifrån når ljudet båda öronen samtidigt och med samma ljudstyrka. När ljudet däremot kommer från sidan når det inte båda öronen riktigt samtidigt så då blir det en liten skillnad i ljudstyrka och det uppstår en tidsfördröjning. När skillnaden är större än 10 mikrosekunder kan hjärnan använda den fördröjningen, tillsammans med skillnaden i ljudstyrka, för att avgöra vilket öra...
Nej, hjärnan är inte organiserad i tre delar. Att skilja mellan ”reptilhjärnan” med ansvar för instinkterna, det limbiska systemet, som sköter känslorna, och pannloberna, där de rationella tankarna håller till, är vanligt. Prydligt och begripligt. Problemet är att indelningen saknar stöd i den moderna neurovetenskapen, enligt den amerikanska författaren och psykologiprofessorn Lisa Feldman Barrett. I sin senaste bok gör hon upp med diverse myter om nervsystemet. Lisa Feldman Barrett har tidigare gett ut boken Så skapas känslor . Där beskriver hon sin forskning, som bland annat visar att den...
Forskare vid Linköpings universitet har kartlagt mobbning på svenska arbetsplatser kopplat till var i världen personer är födda. Ju längre avståndet till Sverige var, särskilt det kulturella avståndet som exempelvis kan handla om världsåskådning och traditioner, desto högre blev risken att bli utsatt. Utlandsfödda löper generellt sett dubbelt så hög risk att utsättas för mobbning som svenskfödda. De som härstammar från Afrika, Sydamerika och Asien löper tre till fyra gånger högre risk, enligt studien som publicerats i The International Journal of Human Resource Management. – Det är tusentals...
Det finns många internationellt beprövade metoder för att minska nätmobbning, enligt en ny forskningsöversikt från Statens medieråd, som två forskare i psykologi vid Göteborgs universitet står bakom. Det kan handla om öka ungdomars kunskap om mobbningens konsekvenser, låta äldre ungdomar lära yngre om nätsäkerhet, eller öka ungdomars empati genom rollspel samt ge dem fler strategier i konflikthantering. Översikten går igenom aktuella forskningsrön från nio olika länder och beskriver olika insatser som visat sig vara effektiva i kampen mot nätmobbning. – Med tanke på alla metoder som finns, är...
Studien bygger på två skolklasser i London. Under ett läsår fick den ena klassen tekniklektioner baserade på kursplanen som gäller i hela Storbritannien. Den andra fick lektioner med en speciell twist: att designa astmakit för småbarn med inbakade empatiövningar under arbetets gång. Målet var att undersöka om det kunde ge kreativiteten en skjuts, berättar Bill Nicholl , en av studiens författare som forskar vid University of Cambridge. – Problem inom design och ingenjörskonst kräver kreativa lösningar. Designern måste först identifiera behoven hos sin målgrupp, och sedan utvärdera hur väl den...