Annons

statsvetenskap

Det sägs ofta att vi lever i en polariserad tid. Men vad betyder det exakt? Det är ofta rätt oklart, påpekar Henrik Oscarsson , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. – Vi lever faktiskt inte i en särskilt polariserad tid, säger han. Han stödjer sig på bland annat SOM-institutets datamängder och på Valforskningsprogrammets dataserier. Till exempel är partisystemets höger-vänsterpolarisering något högre nu än för 25 år sedan, men skillnaden är rätt marginell (0.49 jämfört med 0,45 på en engradig skala). Han och hans kolleger har även mätt omfattningen av så kallad...
Genom att fråga ett representativt urval av svenska befolkningen i åldern 18–85 år om de identifierar sig som kristna (det är ungefär halva befolkningen) och om de besöker en gudstjänst minst en gång i månaden är det möjligt att identifiera en grupp på 7 procent av befolkningen som kan kallas aktiva kristna. De utmärks främst av sin religion: Nästan alla tror på och ber till Gud samt känner positivt för religion. Nära hälften är aktiva i Svenska kyrkan, lika många i frikyrkor och resterande delas lika mellan Katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor. Hälften uppfattar sig ha blivit frälsta och en...
Principen att en regering kan sitta kvar så länge den inte har en majoritet av riksdagsledamöterna emot sig kallas negativ parlamentarism . Sverige är inte ensamt om denna regel. Men det finns också många länder som tillämpar positiv parlamentarism – att en regering endast kan sitta kvar med uttryckligt stöd av en parlamentarisk majoritet. Det har förekommit flera gånger tidigare att ett förslag om ny statsminister har gått igenom trots att antalet nejröster överstigit antalet jaröster – så skedde 1978, 1979 och 1981, när först Ola Ullsten och sedan Thorbjörn Fälldin utsågs till statsminister...
Under perioden 1993–2017 försämrades demokratin i 39 länder. Det visar en studie gjord av statsvetarna Staffan I. Lindberg och Anna Lührmann vid Göteborgs universitet. Studien har mätt så kallad autokratisering, ett lands rörelse mot diktatur, i världens alla länder sedan 1900-talet. Utöver de 39 länder där demokratin har försämrats, utvecklades ytterligare 27 redan auktoritära stater till rena diktaturer. Att demokratin försämras i fler länder än tidigare beror delvis på att det aldrig någonsin har funnits lika många demokratiska stater som i dag. Det framgår tydligt av ett annat...
Svenska folket har fortsatt högt förtroende för medier. Det gäller framför allt radio och tv, där 56 procent har ett högt eller ganska högt förtroende. Förtroendet för dagspressen är lägre; där svarar 33 procent att de har ett högt eller ganska högt förtroende. Detta framkommer av den nationella undersökning för år 2018 som nyligen presenterades av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. När det gäller nyhetsmedier är förtroendet högst. – Det visar sig att det är mycket högt, 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för våra nyhetsmedier. Lika många, åtta av tio, anser också att...
Har Sverige blivit rikare under 2000-talet? Svaret är ja. Sverige har blivit mycket rikare på både kort och lång sikt. Jämför man nationalförmögenheten i dag med 1990 ser man att Sverige som nation är betydligt rikare. Även landets rika personer har blivit rikare, enligt nya preliminära data. Den rikaste hundradelen i Sverige, ungefär 70 000 individer, är fem gånger rikare i dag jämfört med för 20 år sedan. Denna grupps snittförmögenhet per person har ökat från omkring 10 miljoner kronor för 20 år sedan till 50 miljoner kronor i dag. Dessutom finns det nu nästan 200 miljardärer i Sverige,...