Annons

statsvetenskap

Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män , det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma sina kvinnliga respektive manliga egenskaper och sin upplevda oro. – Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet angående en ny studie. – Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, ungefär som de själva får placera in sig på höger-...
Den treårige syriske pojken Alan Kurdi drunknade den 2 september 2015 när han och hans familj försökte nå Europa från Turkiet. Bilden av den drunknade pojken spreds över hela världen. Nu har forskare från Göteborgs universitet analyserat hur vi reagerade på denna bild. De följt en panel av människor under 2015, när opinionen svängde i invandringsfrågan. De kunde alltså nästan i realtid följa frågan under den dramatiska hösten 2015 genom att ställa enkätfrågor till panelen. – Stödet för en generös flyktingpolitik gick upp efter publiceringen av bilden, men sedan föll det efterhand, och i...
I Sverige är minoritetsregeringar snarare regel än undantag. Den senaste regeringen (2014–18), som hade mindre än 40 procent av riksdagsmandaten, tillhör dock en av de svagaste sedan 1930-talet. Grafen visar det parlamentariska underlaget för respektive regering sedan 1917, alltså den andel av riksdagen (eller andra kammaren före 1970) som tillhörde regeringspartiet/partierna. Sedan 1917 har Sverige haft 25 minoritetsregeringar och 8 majoritetsregeringar. Källa: SBS Demokratirapport 2017.
Forskare i statsvetenskap håller på att analysera valet 2018 för fullt. Det kommer ta tid, men några data har redan tagits fram. Årets val präglades av rekordhögt förtidsröstande, hela 44,5 procent. Även valdeltagandet blev ovanligt högt, 87,2 procent, vilket är det högsta på 2000-talet – men inte i nivå med siffrorna i slutet av 1970-talet då över 90 procent gick och röstade. Även partibytandet slog rekord, enligt SVT:s Vallokalsundersökning. Så många som 40 procent uppgav att de hade bytt parti sedan 2014. Också röstdelningen var den högst uppmätta. Hela 35 procent röstade alltså på olika...
Korruption är ett omfattande problem i stora delar av världen och även demokratiska länder kan vara svårt drabbade. Tidigare studier har visat att korruptionen minskar när antalet kvinnor på maktpositioner i samhället ökar. Detta samband har granskats noggrannare i en ny studie. – Vi har analyserat på lägre nivå än nationell nivå. Då får man mer variation och kan lättare se mönster, säger Lena Wängnerud, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är medförfattare till studien, som bygger på enkätsvar från 85000 människor i 182 regioner i Europa om exempelvis personliga...
Även om Sverigedemokraternas väljare överlag vill ha mindre invandring så finns det två grupper bland sympatisörerna. Det visar en forskningsrapport från Institutet för framtidsstudier . Forskarna, som betecknar Sverigedemokraterna som ett högerradikalt parti, menar att en grupp på 43 procent kan beskrivas som främlingsfientliga (”xenofoba”), medan en större grupp på 57 procent även den vill minska invandringen, men ”utan att hysa djupare liggande antipatier gentemot invandrare”. Detta har undersökts utifrån en enkätfråga om i vilken grad man håller med om eller tar avstånd från påståendet: ”...