Annons

statsvetenskap

De senaste sju åren har korruptionen minskat i bland annat Argentina och Senegal, medan den ökat i länder som Australien, Turkiet och Ungern. Det framgår av den globala rankning av upplevd korruption som organisationen Transparency International gör varje år i 180 länder. Bäst är Danmark, som får 88 poäng av 100 möjliga i den senaste rankningen. Sverige ligger på delad tredje plats med 85 poäng. Det finns inga demokratier som får lägre än 50 poäng på TI:s index. Och väldigt få icke-demokratiska stater får över 50 poäng. Men sambandet är inte helt självklart , till exempel Singapore, som inte...
I Sverige har man i samband med allmänna val haft skolval i många skolor sedan 1960-talet. Nu har forskare vid Institutet för Näringslivsforskning jämfört de skolor som genomfört skolval med data från samtliga röstberättigades valdeltagande och undersökt om det haft någon effekt. Det visade sig att elever vid de skolor som genomfört skolval är något mer benägna att gå och rösta i allmänna val. Men de skolor där skolval har genomförts har i regel oftare elever från resursstarka hem. När man tog hänsyn till detta så kunde forskarna inte längre se någon effekt av skolvalet på benägenheten att gå...
Kvinnor är generellt sett mer oroliga och mindre riskbenägna än män , det har visats i många studier. Förklaringarna har varierat, men ett nytt sätt att undersöka kopplingen mellan kön och oro har varit att låta svarande i en enkätundersökning själva bedöma sina kvinnliga respektive manliga egenskaper och sin upplevda oro. – Detta är ett relativt nytt sätt att mäta könsidentitet, säger Lena Wängnerud , professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet angående en ny studie. – Vi har frågat respondenter hur de själva uppfattat sig, ungefär som de själva får placera in sig på höger-...
Den treårige syriske pojken Alan Kurdi drunknade den 2 september 2015 när han och hans familj försökte nå Europa från Turkiet. Bilden av den drunknade pojken spreds över hela världen. Nu har forskare från Göteborgs universitet analyserat hur vi reagerade på denna bild. De följt en panel av människor under 2015, när opinionen svängde i invandringsfrågan. De kunde alltså nästan i realtid följa frågan under den dramatiska hösten 2015 genom att ställa enkätfrågor till panelen. – Stödet för en generös flyktingpolitik gick upp efter publiceringen av bilden, men sedan föll det efterhand, och i...
I Sverige är minoritetsregeringar snarare regel än undantag. Den senaste regeringen (2014–18), som hade mindre än 40 procent av riksdagsmandaten, tillhör dock en av de svagaste sedan 1930-talet. Grafen visar det parlamentariska underlaget för respektive regering sedan 1917, alltså den andel av riksdagen (eller andra kammaren före 1970) som tillhörde regeringspartiet/partierna. Sedan 1917 har Sverige haft 25 minoritetsregeringar och 8 majoritetsregeringar. Källa: SBS Demokratirapport 2017.
Forskare i statsvetenskap håller på att analysera valet 2018 för fullt. Det kommer ta tid, men några data har redan tagits fram. Årets val präglades av rekordhögt förtidsröstande, hela 44,5 procent. Även valdeltagandet blev ovanligt högt, 87,2 procent, vilket är det högsta på 2000-talet – men inte i nivå med siffrorna i slutet av 1970-talet då över 90 procent gick och röstade. Även partibytandet slog rekord, enligt SVT:s Vallokalsundersökning. Så många som 40 procent uppgav att de hade bytt parti sedan 2014. Också röstdelningen var den högst uppmätta. Hela 35 procent röstade alltså på olika...