Annons

svenska

Svar: Latinet var kyrkans språk och därför gångbart över hela det kristna Europa, nästan som engelskan i dag.
Hedda Söderlundh, doktorand i nordiska språk vid Uppsala universitet, har undersökt skillnaden mellan att läsa kurslitteratur på engelska och svenska.
Norden är unikt. Vi talar olika språk, ändå förstår vi varandra.