Utländska läkare lyssnar noga

Språkförbistringen gör utländska läkare omsorgsfulla.
Publicerad

Utländska läkare verksamma i Sverige är mycket noggranna, lyssnar ordentligt och ger utförlig återkoppling för att försäkra sig om att de har förstått. Om det är möjligt ägnar de mer tid åt patienterna.

Det här är något som uppskattas av patienterna enligt Nataliya Berbyuk Lindströms avhandling i lingvistik vid Göteborgs universitet. Hon har undersökt kommunikationen mellan utländska läkare, personal och patienter i svensk sjukvård.

Framför allt är det språkförbistringen som får de utländska läkarna att anstränga sig extra. Men Nataliya Berbyuk Lindström tycker att man ska följa de utländska läkarnas exempel.

– Att ge återkoppling och visa att man verkligen lyssnar är nästan lika viktigt som behandlingen, säger Nataliya Berbyuk Lindström. Det är något som man borde betona mer i läkarutbildningen.

Men visst finns det baksidor av de bristande språkkunskaperna. En del har svårt att hitta svenska ord för medicinska termer. Snabba telefonsamtal kan vara svåra att hänga med i, liksom när patienten ger långa detaljerade redogörelser. Att hitta ämnen för informella samtal är heller inte lätt. Nataliya Berbyuk Lindström menar att det lika mycket handlar om kulturella kunskaper.

De utländska läkarna har snarare problem i kommunikationen med personalen än med patienterna, vilket inte är så konstigt. De arbetar tillsammans hela tiden.

– Det kan vara så banala saker som konflikter om kafferasten. Kommunikation borde också vara ett viktigt inslag i utbildningen, för det kommer ju inte att bli färre utländska läkare i Sverige.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor