Ungdomar i Stockholm byter sin mot hans

Sofia Tingsell, språkforskare vid Göteborgs universitet, visar att sin håller på att försvinna bland ungdomar - även om de har svenska som modersmål.
Publicerad

1. Vad är det du har gjort?

Jag har undersökt reflexivt och personligt pronomen i flerspråkiga storstadsmiljöer, vilket betyder att jag tittat på hur ungdomar i Stockholm, Göteborg och Malmö använder sin/sitt och hans/hennes, i satser som han tar på sin/hans tröja. Det är vanligt att man i tal säger hans eller hennes, i stället för sin. Särskilt vanligt är det efter en preposition, till exempel han tänker på hans mamma i stället för han tänker på sin mamma.

2. Håller språket på att förändras?

Ja, vad gäller den här sortens konstruktioner tyder undersökningen på det. Men det intressanta är att förändringen inte går att spåra till bara ungdomar eller flerspråkiga med annat modersmål än svenska. Vuxna och ungdomar som kommer från enspråkiga, svenska miljöer byter också ofta ut sin till hans eller hennes. Flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska gör alltså bara som de svensktalande ungdomarna, men förstärker det.

3. Kommer vi att sluta säga sin nu?

Nja, det här gäller som sagt en viss konstruktion. Men eftersom det är i Stockholm som den här förändringen är vanligast, skulle det kunna tyda på att det är en trend som kommer att sprida sig. Språkförändringar sker traditionellt sett ofta i storstäder, och i Sverige utgår de vanligen från Stockholm. Förklaringen är att större städers dialekter och språkbruk är mer prestigefyllda. Fler tar helt enkelt efter storstädernas unga.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor