Embryon i donerad livmoder

Fyra kvinnor med transplanterad livmoder hoppas snart bli gravida.

Publicerad

 

Nio kvinnor genomgick en livmoderstransplantation vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg under 2012 och 2013. Nu har nästa fas inletts: embryon som tillkommit genom IVF före transplantationen, har införts i den transplanterade livmodern hos fyra av kvinnorna. Det är ännu för tidigt att säga om någon graviditet är påbörjad.

I Sverige uppskattas att 2 000 kvinnor mellan 20 och 40 år saknar livmoder, men de har fungerande äggstockar som producerar ägg.  Med hjälp av IVF-teknik kan man befrukta ägget utanför kroppen och därefter placera det i en livmoder hos en surrogatmamma. Att istället få en livmoder inopererad skulle kunna ge dessa kvinnor möjlighet att själva bära barnet. 

De transplanterade kvinnorna i Göteborg har fått livmodern donerad av antingen sin mamma, eller en nära anhörig. Två av de nio har fått komplikationer och har blivit tvungna att avlägsna livmodern.

Ännu har ingen kvinna med transplanterad livmoder fött ett eget barn, men försök pågår runt om i världen. I Turkiet har en ung kvinna med en donerad livmoder lyckats bli gravid två gånger, men bägge gångerna slutade med tidiga missfall. Så vägen till en fullgången graviditet är lång och osäker.

–  Vi kommer att se det som en högrisk graviditet, och kontrollera den noga. Speciellt i slutet av graviditeten måste vi övervaka så att blodflödet till moderkakan fungerar som det ska, säger Mats Brännström professor i obstetrik vid Sahlgrenska akademien och forskningsledare för det här mycket uppmärksammade och världsunika forskningsprojektet.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor