Amazonas djungler var tätbefolkade

Arkeologer vid Göteborgs universitet har hittat rester av närmare hundra bosättningar.
Publicerad
Per Stenborg.

En spansk conquistador, Francisco de Orellana, beskrev på 1500-talet Amazonas som en tätbefolkad region. Hans beskrivning har länge framstått som ett mysterium eftersom man har ansett att området inte kunde hysa någon större befolkning på grund av den magra jorden och bristen på vatten. Men nyupptäckta bosättningar långt från flodområdena pekar på att Francisco de Orellana hade rätt.

Utgrävningsprojektet kallas Vårdad vildmark och leds av Per Stenborg, arkeolog vid Göteborgs universitet, tillsammans med brasilianska arkeologer.

###1. Hur hittade ni bosättningarna?

– Jag fick höra av mina kolleger i Brasilien att vissa områden i regnskogen håller på att exploateras. Då ville vi dit innan de var förstörda. Platserna var mycket rika på arkeologiskt material som keramik, jordbruksredskap och benrester. Men framför allt kunde vi konstatera att det finns områden med bördig jord insprängda i den magra marken. Invid bosättningarna har vi även hittat stora sänkor, som vi tror har fungerat som vattenreservoarer.

###2. Vad vet man om vilka som bodde där?

– Lämningarna är från historisk tid, fast troligen från tiden före européerna. Vi vet inte så mycket än, men vi ska fortsätta forska om bosättningarna och datera dem. Det intressanta är att fynden visar att regnskogen troligen hyste en långt större befolkning än man tidigare trott. Hela 95 procent av Amazonas djungler ligger långt från floderna, och man har därmed antagit att området bara var befolkat på fem procent av ytan. Så verkar nu inte vara fallet.

###3. Vad innebär fynden?

– Att bilden av att regnskogen som den primitiva och glesbefolkade delen av Sydamerika måste revideras. Här hände mer än vad man tidigare har trott.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor