Annons

svenska

I en undersökning av över tusen gymnasister i åtta kommuner ansåg 93 procent att förmågan att tala svenska är ett viktigt kriterium på en "riktig svensk".
Per Fröjd, forskare i nordiska språk vid Göteborgs universitet, hade varit svensklärare på gymnasiet i 35 år när han började forska.
Många av dagens svenskar tar det svenska riksspråket för givet, som om det alltid funnits och alltid skulle komma att finnas.
Svensk konkurrenskraft hänger på vår språkkunskap. Men inte som man förstkan tro, att vi ska bli bättre på engelska. Det är svenskan vi måste användamer.
Men på nätet har enviktig lista saknats. Det är Svenska Akademiens ordlista (SAOL), det svenskainofficella rättesnöret för hur ord stavas och böjs.
Titta på de två bilderna med hjorten, hunden och pojken.