Annons

toxikologi

Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Sedan förra året pågår försök med att mata höns med musslor.
År 1962 publicerade den amerikanska marinbiologen Rachel Carson boken Silent Spring. Året därpå kom den på svenska, Tyst vår.
Varken den "vilde i Viby" eller "496", som häckade vid Lövestad, återvände i år efter flytten söderut.