Mystisk förgiftning med ”naturliga” orsaker

Paula Sjöstrand, läkare vid Arbets- och miljömedicin, Centrum för folkhälsa i Stockholm, fick vända sig utomlands i sin jakt på liknande fall.

Det här var på hösten för några år sedan, och det handlade om en ung man med underliga magsmärtor. När han kom till oss hade han redan blivit utredd på akuten i flera omgångar. I augusti sökte han dit akut för buksmärtor. Han hade kräkts och känt sig matt och hade också dålig aptit. Väl på akuten bedömde man att det var magkatarr, men när man gjorde gastroskopi syntes inget avvikande och han skickades hem.

En vecka senare sökte han igen för akut buksmärta, och då var han även lätt förvirrad. När man mätte blodtrycket var det lågt, och han hade även sänkta halter av salterna natrium och kalium i blodet. Nu misstänkte man att han kunde ha Addisons sjukdom, en hormonrubbning, och han lades in för observation. Men eftersom halten av kortisol visade sig vara normal, uteslöts addison. Medan han låg inne hade han också övergående blodbrist med som lägst 97 i Hb. Man misstänkte att det kunde vara porfyri, en ärftlig rubbning i hemoglobinomsättningen. I stället visade provet på blyförgiftning. Han hade mer än tio gånger så höga halter som normalt.

Då blev vi inkopplade för att ta reda på var han fått i sig allt bly. Normalt i sådana här fall kontrollerar vi om det handlar om en yrkesmässig exponering, men eftersom det visade sig att han var studerande var det uteslutet. Han åt inte viltkött, som kan innehålla blyhagel, och familjen använde heller inte mycket konserver, där det kan lösas ut bly om burkarna är skadade.

Vi har tidigare sett fall där man runt Medelhavet handlat turistkeramik, med glasyr innehållande bly. Bly kan läcka ut från glasyren om man har sura saker som juice i en sådan tillbringare. Han hade visserligen en sådan skål, men det stämde inte i tiden.

Sedan barnsben hade han dock haft orolig mage som han hade tagit kosttillskott mot, men aldrig så kallad vulkansand, som vi vet kan innehålla tungmetaller.

Till slut visade det sig att han blivit intresserad av den ayurvediska traditionen, en gammal indisk medicinsk lära, och åt många olika sådana preparat.

Jag kontaktade Livsmedelsverket och fick veta att ett tyskt fall av blyförgiftning från just ayurvediska preparat precis varit uppe inom EU. Då sökte jag vidare i PubMed, som är en databas över publicerade vetenskapliga artiklar, och hittade flera fall från USA, Kanada och Australien.

På distributörens hemsida – patienten köpte från ett ställe i Markaryd – fann jag att preparaten marknadsfördes med olika medicinska påståenden.

Vi bestämde oss för att analysera medlen och valde ut dem han åt mest av och vars användning också stämde i tiden. Sammanlagt skickade vi fem prover på analys till Statens veterinärmedicinska anstalt, varav ett var Ayu 69 Shakiton. När provsvaren kom tillbaka efter några veckor visade sig alla fem innehålla bly, men i just Ayu 69 Shikaton fanns i särklass mest – hela 8 milligram per tablett. Den som äter de rekommenderade fyra tabletterna om dagen kommer upp i en veckodos som är hela 66 gånger högre än vad Världshälsoorganisationen rekommenderar.

Ayu 69 Shakiton är ett växtpreparat från roten av vildsparris. Det är oklart om växten tagit upp blyet från växtplatsen, eller om man tillsatt bly till preparatet. Enligt vad distributören sade när vi hade kontakt, var just denna sats av preparatet menad för hemmamarknaden och hade exporterats av misstag.

Bly är särskilt skadligt för foster, och i de rapporter jag läste från andra länder hade kvinnor ätit preparaten mot fertilitetsproblem.

Just det här preparatet är numera förbjudet, men det är värt att komma ihåg att det kan finnas tungmetaller i ayurvediska medel, även om de påstås vara ”naturliga”, ”jordnära” och ”ge balans i kroppen”.

Ironiskt nog är de symtom som distributören tyckte att man skulle använda medlen mot – trötthet, illamående, matleda och blodbrist – typiska tecken på blyförgiftning.

*Berättat för Lotta Fredholm, Vetenskapsjournalist och redaktör, Forskning & Framsteg*

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor